Nem katona lett, hanem orvos

Isten éltesse Dr. Széll Kálmán professzort 95. születésnapján!

Nem katona lett, hanem orvos...

Ma már szinte hihetetlen, milyen nehézségek árán állt pályára, mennyi kitartás, küzdés kellett ahhoz, hogy elérje, amire hivatott, betöltse küldetését, és azt végigvigye egy hosszú életen át. Dr. Széll Kálmánnal beszélgettünk 95. születésnapja alkalmából. (www.vaol.hu)

A régi Vas megyei történelmi családból származó herényi orvosprofesszor 1926. május 29-én született ikerpárban Tamással, aki a kémiai tudományok akadémiai doktora lett. Széll Kálmán a „véletleneket” és azokat a „jó embereket” idézi fel, akik meghatározták a sorsát.

Az egyetemet 1946-ban kezdte, amikor Budapest még romokban volt, a Dunán egyetlen hídon lehetett átkelni, alig járt a villamos, ha mégis jött egy-egy, lógtak róla az emberek. A szülei vagyonát államosították, alig tudták támogatni az ikrek tanulmányait. – Fizikai munkát kellett végeznem, hogy pénzhez jussak. Pumpáltam levegőt dunai búvárnak, szállítottam szenet kullóval, profi voltam padlókefélésben. A szállásunkon hat évig nem fűtöttünk, mert nem volt rá pénzünk. A budai Szent Imre Kollégiumban laktam, államosítani akarták, de nem írtuk alá a papírt, ezért kirúgtak. Albérletbe mentünk egy légó- pincébe az ikertestvéremmel, aki a Műegyetemre járt. Meglátogatott minket a Szent Imre Kollégium egyik prefektusa, és elszörnyülködött, hogy micsoda körülmények között lakunk. Keresett nekünk albérletet egy artistacsaládnál, a bérleti különbözetet a lelkészség fizette. De fűteni ott se tudtunk. Estig a Szabó Ervin Könyvtárban tanultam, este pedig az ágyban nyakig betakarózva – meséli. – A Szent Imre Kollégium sem volt sokkal jobb: ablak nem volt, vécére a szomszédos romházba jártunk, tele volt poloskával, és télen a földre fektetett szekrényben aludtunk, magunkra húzva az ajtaját. Az artisták szeretetreméltó emberek voltak, sokat énekeltek együtt, néha kaptunk tőlük cirkuszjegyet. Az apa, Friedrich Dezső bácsi unterman, vagyis tartóember volt, mindig otthon a szobában próbált a három gyerekével és a kutyaszámban fellépő Fifi kutyával, aki minket talán jobban szeretett, mint a gazdáit.

 

A mai ember elképzelni sem tudja, milyen rossz körülmények között éltek akkor, a professzor azt mondja, segített, hogy ketten voltak a nehéz helyzetekben Tamással, mert a háború megedzette őket. Kettőjüknek egyetlen ünnepi sötét öltönyük volt, abban jártak vizsgázni, arra ügyelve, hogy ne azonos napon legyen a vizsgájuk.

– A szombathelyi premontrei gimnáziumba jártam, majd a kőszegi katonai alreálba és a nagyváradi hadapródiskolába. Angol fogságba kerültem, Karintiában voltam 1945. májustól októberig. Egy osztrák parasztcsaládnál dolgoztam Weitensfeldben, a Gurk folyó völgyében, az apátság közelében. Sokat kaszáltam a hegyoldalban, estére szinte úgy maradt a lábam, ahogy a lejtőn álltam. Véletlenül olvastam egy felhívást, hogy be lehet iratkozni a grazi egyetemre. Az angol fogva tartók úriemberek voltak, ezt támogatták, adtak úgynevezett útvonalengedélyt nekünk, hadifoglyoknak. Harmadmagammal mentem a hadapródiskolás társaimmal, marhavagonokban utaztunk. A grazi állomás le volt bombázva, egy szűk területen lehetett ki-bejárni. Leszálltunk, és a vonatra várakozók közül egyszer csak odalépett egy férfi az egyik társamhoz – látta, hogy egyenruhában vagyunk –, és megkérdezte: nem tudja-e, hol vannak a nagyváradi hadapródok. Az apám volt. Azért jött ki, mert azokkal, akik korábban hazaszöktek, hazaküldtem a címünket, hogy hol vagyunk. Apám átszökött a határon, hogy engem keressen, és hazahozzon. Nem tudhatta, hogy Grazban találkozunk. Ha akkor nem jön el értem, én Grazban iratkozom be az egyetemre, és ott lettem volna orvos… Hazaszöktünk apámmal. A határig vonattal jöttünk, onnan embercsempészek hoztak át minket az angol–orosz zónahatáron. Nem volt veszélytelen, orosz fogságba, esetleg Szibériába kerülhettünk volna… Hazajőve őrmesterként szolgáltam az „új magyar hadseregben”, onnan leszerelve traktorostanfolyamot végeztem, traktoroztam: szántottam és masináltam, így hívták akkor a cséplést. A testvérem házitanár volt, középiskolásokat korrepetált, ahol fizetséget, kosztot is kapott.

 

A Gondviselés munkálkodik abban, hogy mégsem katona lett, aminek a szülei szánták – habár évfolyamelsőként végezte el a kőszegi katonai alreált –, hanem orvos, és nem Ausztriában, hanem Magyarországon. Széll Kálmán azt mondja, a gyógyítás szándéka már gyerekkorában is benne volt, kúrálta a háztartásukban dolgozó cselédek bajait, a nagyanyjának 1941-ben írt levélből is kitűnik, hogy orvosláshoz szükséges dolgokat kért: kenőcsöt, csipeszt, egyebet. A mama tyúkjának törött lábát besínezte, és az meggyógyult. A budapesti orvosi egyetemre felvételi kérelmét „határtalan emberszeretetével” indokolta. 1946-ban mindenkit felvettek, ezren kezdtek, de csak a fele fejezte be, mert olyan magasak voltak a követelmények. Ugyanakkor szegényes körülmények között kellett megtanulni mindent, anatómiaatlaszt Amerikából kapott egy távoli rokontól. Az úgynevezett zsidó kórházban kezdett szigorló orvosként. Akkor az Amerikából küldött B12-vitamin-injekció számított csodaszernek, sokan kérték őt további injekciózásra hazamenetelük után is. Biciklivel járt a betegekhez injekciót adni, fizettek érte, igaz, fele árat, mint egy végzett orvosnak tették volna, de neki a kis pénz is jól jött. Dolgozott még a Dagály-fürdőben is fürdőorvosként, közben tanult…

 

– Szigorló orvos koromban, amikor nappal kórházban dolgoznom, este tanulnom kellett, úgy megszorultam, hogy kölcsön is kellett kérnem, amit már orvos koromban fizettem vissza. Tanka Dezső, az ideg- és elmeosztály főorvosa segített, akinek a fia a barátom volt, együtt jártunk az egyetemre. Akkor is ők szántak meg, amikor a diplomaosztómra nem tudtak eljönni a szüleim, szomorkodtam, a Tanka házaspár hívott meg ünnepi ebédre. Az avatás után odajött hozzám egy fiú, és bevallotta, hogy ő írt rólam jelentéseket az egyetemi évek alatt, de mindig jót írt. Így neki is hálás vagyok, hogy orvos lettem. Voltak, akiket kirúgtak a róluk szóló jelentések miatt. Egyszer megszorongattak azzal, hogy miért nem végzek társadalmi munkát, de akkor jelentkeztem az egyetemi énekkarba, mert az annak számított – meséli a professzor. – Mikor még ketten voltunk Pesten az ikertestvéremmel, abból is volt jövedelmünk, hogy összevásároltuk a fürtökről lepergett szőlőszemeket a piacon, az artisták fürdőkádjában kitapostuk, és üvegekben értékesítettük mint egy „zalai ismerős” borát. Mi csak egyszer ittunk belőle, Mikuláskor. Az volt az ünnepünk, akkor be is fűtöttünk. A herényi Mészáros József későbbi festőművészt is meghívtuk, szereztünk ennivalót. Egyébként évekig bablevest ettem ebédre, az Astoria büfében, az volt a legolcsóbb és a legtartalmasabb. Még ma is szeretem. Ott idővel látták, hogy szegény vagyok, jobban megmérték az adagot. Tamás négy év után végzett, a szegedi egyetemre került, és az alkalmazott kémia tanszék egyik megalapítója lett. Egyedül maradtam Pesten, nekem még akkor volt két évem, hiszen az „orvosi” hat évig tartott. Megörököltem a testvéremtől az ebédlehetőséget: a ciszterciták szervezésében mindennap más családhoz mehettem enni. Ők sem voltak gazdagok, de jó emberek voltak. Ez az én egész életemre is kihatott: én is igyekeztem mindenkihez jó lenni, mindenkin segíteni.

 

Szabolcs Zoltán sebész- professzor közreműködésével Széll Kálmán a vele majdnem egyidős Markusovszky-kórházba került. Ez volt az egyetlen munkahelye, bár hívták egyetemi tanszékekre, nem élt az ajánlatokkal. Szívügye volt a szombathelyi kórház; sok beteg volt, kevés orvos, este hat előtt sosem ért haza.

– Két dologra vagyok büszke: a műtőblokkra, amit én kezdeményeztem, hogy itt is legyen a Kanadában látott minta alapján, valamint az általam meghonosított új szakmára, az aneszteziológia- és intenzív terápiára, amely korábban Magyarországon ismeretlen volt, országosan egyik úttörője voltam. Hazánk egyik első osztálya a Markusovszky-kórházban létesült. Mindkettőért sokat, és sikeresen harcoltam. Rengeteg kitüntetést kaptam, főleg öregkoromban – köztük első szombathelyi orvosként a Köztársasági Érdemérem Tiszti Keresztjét 1992-ben –, de a legbüszkébb a Vöröskereszt Aranyéremre vagyok, mert több mint ötvenszer adtam vért emberszeretetből, ez literben is sok. Volt egy betegem, aki csak azzal a feltétellel engedte a műtétet, ha én adok neki vért.

 

Dr. Széll Kálmán a 95. születésnapjához közeledve azt is felméri, hogy magányossá vált, egyre idegenebb ez a világ, elszomorítja a szeretethiány, bántja a megosztottság. A konyha felől a túrós tésztához pirított tepertő illata száll, a professzor azt mondja, mindent a feleségének köszönhet, aki hátteret adott, és mindig biztatta: dolgozhatott, kutathatott, még arra is figyelt, hogy jól álljon rajta a nadrág.

A szépkorú professzor nem fél semmitől – se vírustól, se betegségtől –, mert tudja, hogy Isten kezében van. Az élete nagy tanulsága az, hogy érdemes jónak, emberszeretőnek lenni, de szenvedés és harc nélkül nem lehet eredményt elérni.

Európa kultúrája a hitből született

Európa kultúrája a hitből született

Szent Kvirin ünnepnapja Sziszeken

Június 4-én Sziszeken, a város ünnepnapján Szent Quirinusra emlékeztek. Szombathely horvát testvérvárosának védőszentje a keresztényüldözések idején, a 300-as évek elején ezen a napon lelte halálát az egykori Savariában. A városnap alkalmából ünnepi szentmisét celebrált a sziszeki bazilikában dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök.

A városi ünnepség hagyományosan felvonulással kezdődött: az egykori (a földrengés miatt lebontott) Szent Kvirin kápolnából indult a város védőszentjének képmását is felvonultató menet, aminek tagja volt a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, dr. Székely János is. Az ünnepi szentmisére a Szent Kvirin bazilikában került sor, amit a szombathelyi főpásztor közösen celebrált Vlado Košić sziszeki, Vjeloslav Huzjak belovári-križevci, Božad Radoš varasdi, Milan Stipić križevci püspökökkel, Mija Gorski zágrábi segédpüspökkel és Ivan Šaško rektorral.

Košić püspök üdvözölve a híveket, külön köszöntötte a magyar püspököt, hangsúlyozva a horvát és a magyar nép kiváló kapcsolatát. Köszönetet mondott a magyar kormány, a katolikus segélyszervezetek és a magyar emberek nagy segítségéért, amit a Sisaki Egyházmegye megsegítésére nyújtottak a földrengés után.
Székely püspök elmondta, örömmel jött Sisakba, hogy megünnepelje Szent Kvirin napját, hozzátéve, hogy a horvát és a magyar embereket ezeréves közös történelem, és még inkább a közös keresztény hit köti össze. “A magyar hősök közül a nagyok, Zrínyi Miklós és Jurisics Miklós hősiesen védték meg közös hazánkat a törököktől, ezzel együtt megvédték családjainkat és hitünket is.” Elmondta, Európa kultúráját olyan emberek építették, mint Szent Kvirin, Szent Márton, Michelangelo, J. S. Bach, Szent Erzsébet és II. János Pál pápa.
“Krisztus hitéből fakad az a felismerés, hogy Isten az embert saját képmására teremtette, ezért minden ember végtelenül értékes. Krisztus hitéből jött létre az első szabad iskola, az első kórház. A bibliai világnézet hajtotta azt a hatalmas tudományos fejlődést, aminek ma haszonélvezői vagyunk. Európa kultúrája a hitből született. A hit egész lényünk értelmét és célját adja” – hangsúlyozta homíliájában Székely püspök.
Emlékeztetett XVI. Benedek nyugalmazott pápa üzenetére is, miszerint „a világ tudománya, művészete, kultúrája, gazdasága csak akkor kerülhet a helyére, ha az ember látja az “egész” értelmét, minden emberi lét okát és célját”.
Hangsúlyozta, a hit a gravitáció felfelé, ami az egyént önzősége fölé emeli, lehetővé téve számára, hogy önzetlenül, nagylelkűen éljen. “Amit meggyőződésből teszünk, az az igazán emberhez méltó, csak akkor működhet fenntarthatóan társadalmunk”- tette hozzá.
Hangsúlyozta a család fontosságát és a benne megszerzett hitet is. “Szent Quirinus mai ünnepe azt üzeni, éljük meg hitünket a családban! Azt üzeni, hogy bátran hirdessük a hitet, ahogy az első keresztények is tették, és nyugodtan adjuk tovább ismerőseinknek, barátainak “- mondta a szombathelyi megyéspüspök.
Az ünnepi eseményen részt vett Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, és Kristina Radić, a Sziszeki Egyházmegyei Karitász igazgatója.

Szöveg és fotó: Büki László, Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Az MKPK nyári ülésszakán történt

Ülésezett a Magyar Katolikus Püpsöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) június 1-jén és 2-án megtartotta nyári rendes ülését.

A püspökök az ülés második napján a reggeli szentmise keretében emlékeztek meg a COVID-19 járványban elhunyt Snell György püspökről, valamint azokról a papokról, szerzetesekről és szerzetesnőkről, akiket a pandémia miatt veszítettünk el. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás volt, koncelebráltak a testület elnöke és tagjai. A püspökök kérik, hogy a hívek továbbra is imádkozzanak azért, hogy meghalt testvéreink eljussanak Isten színe látására, a hozzátartozók pedig megnyugvást találjanak az Ő szeretetében és elnyerjék a Szentlélek vigasztalását.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik egyházukat és híveiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük a híveket, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten a közös imádságot, amely a katolikus.hu honlapon megtalálható.
A püspöki konferencia téma iránti társadalmi érdeklődésre tekintettel a tegnapi napon nyilatkozatot adott ki, amelyben a leghatározottabban elítéli a gyermekbántalmazás minden formáját. A közlemény itt olvasható.
A Katolikus Pedagógiai Intézet elindította – összhangban a Konferencia korábbi döntésével – a katolikus fenntartású köznevelési és szakképző intézmények kétéves (2021-2022) gyermek- és ifjúságvédelmi rendszert fejlesztő projektjét. Az MKPK által támogatott projekt célja, hogy mentorált szakmai támogatással gyermek- és ifjúságvédelmi szempontú szervezetfejlesztés induljon el a katolikus köznevelési és szakképző intézményekben. Ennek keretében az intézmények kialakítják a helyi gyermek- és ifjúságvédelmi stratégiájukat és protokolljukat, valamint megtanulják a prevenció megtervezését, működtetését, a felmerülő problémák megoldási stratégiáinak kialakítását.
A 2020 szeptemberére tervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a koronavírusjárvány miatt kialakult helyzetben egy év halasztással 2021. szeptember 5. és 12. között kerül megrendezésre Budapesten. A kongresszus előkészületei folyamatosan zajlanak, újra elindult a regisztráció, mind az elsőáldozó gyermekeknek nyitott még a lehetőség a részvételre, de várják a jelentkezéseket többek között a Hungexpo területén megrendezésre kerülő programokra és a nyitó és záró szentmisékre is. Bővebb információ: https://www.iec2020.hu/hu
A sajtó képviselőinek is elérhető a regisztrációs felület a https://registration-iec2020.hu/press honlapon keresztül.
A Kongresszus szervezői ismét közös imára hívják a világot június 5-re, Úrnapja ünnepének szombatjára. A szentségimádáshoz és imalánchoz eddig több mint 1200 helyszínről csatlakoztak világszerte. Bővebb információ: Corpus Domini 2021
A Konferencia korábbi döntése értelmében az idei Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvénysorozat is az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hetében és annak keretében valósul meg. Szeptember 8-án és 9-én a látogatók teremtésvédelmi és cigánypasztorációs fakultációkon vehetnek részt a Hungexpo területén, valamint szeptember 11-én a NEK Családi napján a Margitszigeten találkozhatnak az intézmények és közösségek képviselőivel, továbbá ingyenes színpadi programok, gyerekprogramok, ifjúsági és felnőtt előadások várják a résztvevőket.
A testület megköszönte Főtisztelendő Lukács László piarista szerzetes több évtizedet felölelő, áldozatos szolgálatát, amelyet a Vigília című katolikus folyóirat élén végzett, egyben kinevezte Főtisztelendő Gájer Lászlót a folyóirat felelős kiadójává. A főszerkesztői feladatkört továbbra is Görföl Tibor tölti be.
A püspökök meghallgatták Ternyák Csaba egri érsek tájékoztatását az Eszterházy Károly Egyetem vezetésével kifejlesztett Komplex Pedagógiai Alapprogramról. A program legfőbb célkitűzése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A Komplex Alapprogram minden tanuló számára biztosítja a tanulási esélyek növelését, a komplex pedagógiai módszerek rendszerszemléletű együttesét magában foglaló személyiségfejlesztő tevékenységek által. A program épít a tanulók sokszínűségére, az egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására. Bővebb információ: komplexalapprogram.hu
Marton Zsolt családreferens püspök beszámolt az elmúlt időszak családpasztorációs történéseiről és tájékoztatta a testületet a közelgő, családokat érintő eseményekről, tervekről, többek között a Szent József év és az Amoris laetitia családév kapcsán az egyházmegyékben elindult változatos és kreatív kezdeményezésekről.
Ferenc pápa ez év elején jelentette be, hogy bevezeti a nagyszülők és idősek világnapját. Ez alkalomból 2021. július 25-én Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke és Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke mutat be szentmisét a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen.
Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) 2021. május 5-én rendezett webkonferenciát életvédelem és család témában. A találkozón többek között a pandémia hatását, az újrakezdésből fakadó megújulás lehetőségét járták körül, különös tekintettel a családi kommunióban rejlő erőre. „A családokban megélt szeretet maradandó erő az Egyház élete számára” (AL 86).
A Konferencia döntésének értelmében Varga Lajos váci segédpüspök felterjesztése nyomán a testület Pro Cultura Christiana-díjat adományoz Rácz Gábor zománcművésznek.
Rácz Gábor kortárs egyházművész, legjellemzőbb művei a keresztény szakrális terekbe készült zománcművek (korpusz, pasztofórium, oltárkép), munkássága kiterjed Erdélyre és Ausztriára, valamint Hollandiában is megtalálható alkotása. Szabadfoglalkozású iparművészként fő profilja a zománcművészet és a liturgikus terek rendezése.
A püspökök testülete ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egyházi 1 százalékával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait támogatták.
Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek, valamint a szolgálattevőinknek a járvány idején tanúsított áldozatos szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívül helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel és a jövőbe vetett bizalommal figyeljünk továbbra is egymásra.
Budapest, 2021. június 3.

Hivatásgondozó nap a Martineumban

Hivatásgondozó nap a Martineumban

Május 22-én szombaton a szombathelyi Egyházmegye Hivatásgondozó
Bizottságának szervezésében lelki nap volt a Martineum Felnőttképző
Akadémián. Kilenc fiatal részvételével zajlott le a rendezvény.
A nyitó imádságot követően két kispap tett tanúságot hitéről és hivatásáról.
Járfás Ádám és Rákos József 3. éves teológusok a győri Szeminárium
növendékei. Imádság majd kötetlen beszélgetés következett. Ezután szentmisén
vettünk részt a Kálvária templomban.
A közös ebéd után elköszöntünk egymástól.
A Hivatásgondozó Bizottság a következő e-mail címen várja a leveleket a papi
hivatás vagy lelki kérdések iránt érdeklődők től.
 
 
Szombathelyi Egyházmegye Hivatásgondozó Bizottsága  

Ferenc pápa a Regina caeli elimádkozásakor: Nincs távolról megélt kereszténység!

Ferenc pápa a Regina caeli elimádkozásakor: Nincs távolról megélt kereszténység!

A Szentatya április 18-án a vasárnapi evangélium három központi igéjét felhasználva elmélkedett a hiteles keresztény életről a Regina caeli, a Mennyek királyné asszonya elimádkozásakor. A nézés, az érintés és az étkezés központi jelentőségű cselekvések a keresztény ember életében.

Kedves testvérek, jó napot kívánok!

Ma, húsvét harmadik vasárnapján visszatérünk Jeruzsálembe, az imaterembe, a két emmauszi tanítvány vezetésével, akik meghatódva hallgatták Jézus szavait útközben, aztán pedig felismerték őt a „a kenyér megtörésében” (Lk 24,35). Most, az imateremben, a feltámadt Krisztus megjelenik a tanítványok csoportjának, és üdvözli őket: „Béke veletek!” (Lk 24,36). De ők meg vannak ijedve, és azt gondolják, hogy „kísértetet látnak”, ezt mondja az evangélium (Lk 24,37). Akkor Jézus megmutatja nekik testének sebeit, és azt mondja: „Nézzétek kezeimet és lábaimat – a sebeket –: valóban én vagyok! Érintsetek meg!” (Lk 24,39). És hogy meggyőzze őket, ennivalót kér, és ámuló szemeik láttára megeszi azt (vö. Lk 24,41–42).

Van egy érdekes részlet ebben a leírásban. Az evangélium azt mondja, hogy az apostolok „örömükben még nem hittek”. Akkora öröm volt bennük, hogy nem tudták elhinni, hogy ez igaz. És egy második részlet: elképedtek, csodálkoztak; csodálkoztak, mert az Istennel való találkozás mindig ámulatba ejt: ez több, mint lelkesedés, több, mint öröm, másfajta tapasztalat. Vidámak voltak, és ez az öröm elgondolkodtatta őket: nem, ez nem lehet igaz!… Ez az Isten jelenlétén való álmélkodás. Ne felejtsétek el ezt a rendkívül szép lelkiállapotot!

Ezt az evangéliumi részletet három nagyon konkrét ige jellemzi, melyek bizonyos értelemben egyéni és közösségi életünket tükrözik: néz, megérint és eszik. Három cselekvés, melyek az élő Jézussal való igazi találkozás örömét kelthetik bennünk.

Néz. „Nézzétek a kezemet és a lábamat” – mondja Jézus. A nézés nem csak látás, több annál; a szándék, az akarat is benne van. Ezért ez az egyik igéje a szeretetnek. Az anya és az apa nézik gyermeküket, a szerelmesek nézik egymást; a jó orvos figyelmesen nézi a betegét…

“A nézés az első lépés a közömbösség ellen, fejünk elfordításának kísértése ellen, amikor mások nehézségeivel és szenvedéseivel találkozunk.”

Nézés! Én nézem vagy látom Jézust?

A második ige az érint. Azzal, hogy megkéri a tanítványokat, hogy érintsék meg őt, és tudatosítsák, hogy ő nem kísértet – érintsetek meg! –, Jézus azt jelzi nekik és nekünk, hogy a vele és a testvéreinkkel való kapcsolat nem maradhat „távolról tartott” kapcsolat,

“nincs „távolról tartott” kereszténység, nincs csak a pillantás szintjén létező kereszténység. A szeretet keresi a nézést, és keresi a közelséget is, keresi az érintkezést, az élet megosztását.”

Az irgalmas szamaritánus nem csak ránézett arra félholtan az út szélén hagyott emberre: megállt, lehajolt, bekötözte sebeit, megérintette, felrakta teherhordó állatára és a fogadóba vitte. Így van ez Jézussal is: szeretni őt azt jelenti, hogy közösségre, életközösségre lépünk vele.

És elérkezünk a harmadik igéhez, ez pedig az eszik. Ez jól kifejezi emberségünket legtermészetesebb rászorultságában, vagyis azt, hogy táplálkoznunk kell ahhoz, hogy éljünk. De az étkezés, amikor együtt, családi körben vagy barátokkal végezzük, a szeretet, a közösségvállalás, az ünneplés kifejeződésévé is válik… Hányszor mutatják nekünk az evangéliumok, amint Jézus ezt az együttétkezési dimenziót megéli! Feltámadottként is, tanítványaival. Olyannyira fontos ez, hogy az eucharisztikus lakoma a keresztény közösség emblematikus jelévé vált.

“Együtt enni Krisztus testét: ez a keresztény élet középpontja.”

Testvérek, ez az evangéliumi szakasz azt mondja nekünk, hogy Jézus nem „kísértet”, hanem élő személy; hogy amikor Jézus közeledik hozzánk, ez örömmel tölt el bennünket, olyannyira, hogy el se hisszük, csodálkozunk olyan ámulattal, melyet csak Isten jelenléte ad, mert Jézus élő személy. A keresztény lét elsősorban nem tan vagy erkölcsi eszmény, hanem élő kapcsolat vele, a feltámadt Úrral: nézzük, megérintjük, táplálkozunk belőle, és szeretete által átalakítva nézzük, érintjük és tápláljuk a többieket mint testvéreinket.

Szűz Mária segítsen, hogy megélhessük azt a kegyelmi tapasztalatot!

A Szentatya szavai a Regina caeli elimádkozása után:

Kedves testvérek!

Tegnap a casamari apátságban boldoggá avatták Simeone Cardont és öt vértanútársát, az apátság ciszterci szerzeteseit. 1799-ben, amikor a Nápolyból visszavonuló francia katonák templomokat és monostorokat fosztottak ki, Krisztusnak ezek a szelíd tanítványai hősies bátorsággal ellenálltak, és a halált is vállalták, hogy megvédjék a meggyalázástól az Eucharisztiát. Példájuk ösztönözzön bennünket, hogy nagyobb elkötelezettséggel legyünk hűségesek Istenhez, és így képesek legyünk átalakítani, igazságosabbá és testvériesebbé tenni a társadalmat. Tapsoljuk meg az új boldogokat!

Most egy szomorú dolgot említek. Nagy aggodalommal követem a Kelet-Ukrajna egyes területein zajló eseményeket, ahol az utóbbi hónapokban sokszor megszegték a tűzszünetet, és nagy aggodalommal figyelem a katonai tevékenységek növekedését. Nyomatékosan kérem, hogy kerüljék el a feszültség szítását, és helyette olyan gesztusokat tegyenek, amelyek képesek előmozdítani a kölcsönös bizalmat és elősegíteni a annyira megannyira szükséges és kívánatos megbékélést és békét. Vegyék szívükre a súlyos humanitárius helyzetet is, amelyben a lakosság van, mely iránt szeretném kifejezi lelki közelségemet. Kérlek benneteket, imádkozzunk érte: Üdvöz légy, Mária…

Olaszországban ma ünneplik a Szent Szív Katolikus Egyetem napját. Ez az egyetem száz év óta végez értékes szolgálatot az új nemzedékek képzésében. Kívánom, hogy folytatni tudja oktatási küldetését, hogy segítse a fiatalokat abban, hogy egy reménnyel teli jövő főszereplői lehessenek. Szívből adom áldásomat a katolikus egyetem munkatársaira, tanáraira és hallgatóira.

Most szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és brazil, lengyel, spanyol zarándokok, és ott is látok még egy zászlót… Hála Istennek, újra találkozhatunk ezen a téren vasárnapokon és ünnepnapokon! Megvallom nektek: hiányzik nekem a tér, amikor a könyvtárban kell az Angelust elimádkoznunk. Boldog vagyok, hála Istennek! Köszönöm, hogy itt vagytok… Köszönöm a Szeplőtelen Szűz Mária-egyházközséghez tartozó derék fiataloknak…

Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Forrás: Magyar Kurír

Megalakult a Szent József Férfikör Vasváron

Megalakult a Szent József Férfikör Vasváron

Március 19-én, Szent József napján megalakult a Szent József Férfikör, a szentmise végén Fransis atya áldásban részesítette a csoportot, majd a bejáratnál lévő Szent József szobornál az atyákkal közösen imádkoztak a tagok. A csoport a járványhelyzet enyhültével fog majd találkozni. A csoport célja a Biblia alaposabb megismerése és egy olyan közösség kialakítása, amely a plébánia életében is segítő szolgálatot tud végezni.

Jó ütemben halad a jáki Szent György-templom felújítása

Jó ütemben halad a jáki Szent György-templom és épületegyüttes felújítása

Már az építőipari kivitelezésnél, a restaurálási munkáknál tart a jáki Szent György-templom, a mellett álló Szent Jakab-kápolna, az Apáti-ház és a egykori kolostori gazdasági épületek felújítása. Minderről sajtótájékoztatón számoltak be 2020. július 9-én. 

2017 végén a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően újraindult a jáki templom és a környező épületek – Szent Jakab-kápolna, Apáti-ház, egykori gazdasági épületek -helyreállítása, mondta a sajtótájékoztatón Sarkadi Márton, projektvezető. Hangsúlyozta: ez a munka nem csak az épületek megújítását jelenti, hanem arra is irányul, hogy mód legyen megfelelő körülmények között bemutatni azokat a művészeti, történeti emlékeket, amelyek a Ják nemzetség, a település és a templom-kolostor történetével kapcsolatosak. Ennek a munkának a derekán járnak a szakemberek, hangsúlyozta Sarkadi Márton: elkészültek azok a tervek, szakvélemények amelyek megalapozzák  a kivitelezést. Megindult az építőipari kivitelezés és a restaurálás is. A tervek szerint a felújításnak köszönhetően létrejön egy olyan épületegyüttes, amely szolgálja az ideérkező turistákat és egyben a helyieket is, emellett az épületek értékeit is megőrizni. 

Jáki templomSarkadi Márton kiemelte: az elmúlt időszakban a szakemberek értékelték a templom és a környező épületek állapotát, talajszerkezeti, talajmechanikai vizsgálatokat végeztek, falkutatási munkák, ásatások zajlottak. Ezeknek köszönhetően készülhettek el azok a tervek, amely alapján a helyreállítási munkák zajlanak. Így pl. a Szent Jakab-kápolnánál található támfal újjáépítése, amely megakadályozza, hogy a domb tovább errodálódjon és a kápolna esetleg a mélybe csússzon. Ugyancsak a vizsgálatok alapján tudtak a szakemberek egyértelmű választ adni arra, hogyan lehet hatékonyan védekezni a talajnedvesség ellen, hogyan lehet időtállóan restaurálni a köveket.

A falkutatások során a 19-20. század fordulóján felhordott vakolatokat eltávolították, amelyeknek köszönhetően olyan részletek kerültek elő amelyek a templom középkori és 16-17. századi átépítéséről tanúskodnak. Így sok újabb ismerettel bővült az a kép, amelyből kirajzolódik a templom története. Az ásatások pedig arra szolgáltatnak bizonyítékot, hogy a Szent György-templom előtt is állt már ezen a helyen egy templom. 

Jáki templomV. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: különleges szakrális, művészettörténeti emlék a jáki templom, de szimbólum is. Szimbóluma a megyének, az országnak is. A kormány 2017 végén egy egyedi kormányhatározattal több mint 2 milliárd ft-ot ítélet meg a jáki templom felújítására, véget vetve annak az időszaknak, amikor egymástól elszigetelve, kisebb-nagyobb felújítások történtek. 

Az országgyűlési képviselő kiemelte: az elmúlt időszak egyik tanulsága, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani arra a miénk, amit mi magyarok felhalmoztunk. Mivel a járvány egyik következménye, hogy a belföldi turizmus meg fog újulni, fontos, hogy a jáki templom méltó módon fogadja az ideérkezőket.

Sarkadi Mártonnal és a jáki templomban zajló munkálatokkal kapcsolatban a Martinus 2020. márciusi számában készült riport, amelyet elolvashatnak itt. 

A jáki templomban zajló munkákról Sarkadi Mártonnal készült interjúnkat itt tekinthetik meg. 

Húsvéti üzenet 2021

Húsvéti üzenet 2021

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2021 húsvétjára közös nyilatkozatot adott ki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK). A dokumentumot az alábbiakban közöljük.

“Ne féljetek” (Mt 28,10)


A Húsvét ősi ünnepe a keresztény világnak. Azt hirdeti a templomokban, imaházakban, családi otthonokban: Jézus feltámadott, Krisztus él. Ennek a jó hírnek a továbbadása és meghallása teszi ünnepünket fontossá, hiszen Húsvét az ÉLET ünnepe. Ezért senki ne gondolja, hogy nyomtalanul elmúlhat az életében ez a néhány nap. Húsvét után is tény marad Jézus feltámadása és annak minden ember számára szóló következménye.
Halljuk a szakemberek véleményét, s magunk is egyre inkább tapasztaljuk, hogy 2021 Húsvétját továbbra is a járvány elleni küzdelem, óvatosság határozza meg. Ez fegyelmet, alkalmazkodást, egymásra figyelést igényel. Mindezek ellenére a legfontosabb, hogy eszünkbe jusson a Feltámadott bátorító üzenete: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jel 1,17-18).
A feltámadás ténye megerősíti Jézus szavainak fontosságát: „Ne félj!”. Ő tanítványait és rajtuk keresztül minden kor keresztényeit így erősíti: „Én élek és ti is élni fogtok” (Jn 14,19). Ez az élet a Feltámadottba vetett hit, a feltámadásra épített reménység és szeretet. Ez vigasz a gyászolónak, biztatás a félőnek, bizonyosság a kételkedőnek és új remény az Istenre tekintőnek. Új lehetőség ez mindenkinek.
Húsvétkor halljuk meg az élet evangéliumában Jézus bátorító szavait: „Ne féljetek” (Mt 28,10)!

 

 

2021 Húsvétján

Dr. Veres András s.k.
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Steinbach József s.k.
református püspök, elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos s.k..
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:

Balog Zoltán s.k.
református püspök, a zsinat lelkészi elnöke

Kondor Péter s.k.
evangélikus püspök

Megújul a szombathelyi oladi Szentháromság-templom belső tere

Megújul a szombathelyi oladi Szentháromság-templom belső tere

Újra jelentős értékű adományt szállított február 10-én Sziszekbe a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász.

Ezúttal egy mobilházat juttat le egy földrengés sújtotta házban élő család részére, valamint 3000 euro pénzadományt adott át az újjáépítéshez a Szombathelyi Egyházmegye híveinek adományaként. A két mikrobusznyi szállítmányba ezenkívül játékok és beltéri falfestékek is kerültek.
Szombathely horvát testvérvárosa, Sziszek még mindig a teljes területét sújtó földrengés következményeivel küzd, az ottani egyházmegyei karitász elsődleges célja, hogy ideiglenes lakhatást biztosítson az újjáépítésig azoknak, akiknek otthona megrongálódott.

Ebben a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, valamint a Szombathelyi Egyházmegye plébániái és hívei is segítettek. Közös összefogásuk eredményeként egy azonnal költözhető, 25 négyzetméteres mobilházat telepítettek le február 10-én, szerdán Sziszek Petrijnska utcájában a Ribić család részére, akik két kisgyermekkel heteket töltöttek személyautójukban a folyamatos rengések miatt.

A mobilházat olyan család kapta meg, akinek otthona nagyon megrongálódott, lebontásra ítélték, de a család nem szeretné elhagyni annak környékét, ezért a házuk elé telepítettük le ideiglenes otthonukat. A közművételezés – áram, víz – is a megrongálódott házból történik, annak áramellátási- és szerelvényrendszerén keresztül” – mondta Tuczainé Régvári Marietta karitász igazgató.

A mobilház biztonságos elhelyezéséhez a karitász munkatársai fát vágtak, terepet rendeztek, lépcsőt építettek, valamint stabilan alátámasztották az ideiglenes lakóházat. A több órás munkába a szomszédok is besegítettek, a fiatal, kétgyermekes házaspár pedig boldogan vette át a mobilház kulcsát, és foglalta el új lakhelyét. A Ribić család elmondhatatlanul hálás a kapott adományért, mert így újjáépítendő otthonuk közelében maradhatnak.

 

VIDEÓ

Play Video