Európa kultúrája a hitből született

Európa kultúrája a hitből született

Szent Kvirin ünnepnapja Sziszeken

Június 4-én Sziszeken, a város ünnepnapján Szent Quirinusra emlékeztek. Szombathely horvát testvérvárosának védőszentje a keresztényüldözések idején, a 300-as évek elején ezen a napon lelte halálát az egykori Savariában. A városnap alkalmából ünnepi szentmisét celebrált a sziszeki bazilikában dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök.

A városi ünnepség hagyományosan felvonulással kezdődött: az egykori (a földrengés miatt lebontott) Szent Kvirin kápolnából indult a város védőszentjének képmását is felvonultató menet, aminek tagja volt a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, dr. Székely János is. Az ünnepi szentmisére a Szent Kvirin bazilikában került sor, amit a szombathelyi főpásztor közösen celebrált Vlado Košić sziszeki, Vjeloslav Huzjak belovári-križevci, Božad Radoš varasdi, Milan Stipić križevci püspökökkel, Mija Gorski zágrábi segédpüspökkel és Ivan Šaško rektorral.

Košić püspök üdvözölve a híveket, külön köszöntötte a magyar püspököt, hangsúlyozva a horvát és a magyar nép kiváló kapcsolatát. Köszönetet mondott a magyar kormány, a katolikus segélyszervezetek és a magyar emberek nagy segítségéért, amit a Sisaki Egyházmegye megsegítésére nyújtottak a földrengés után.
Székely püspök elmondta, örömmel jött Sisakba, hogy megünnepelje Szent Kvirin napját, hozzátéve, hogy a horvát és a magyar embereket ezeréves közös történelem, és még inkább a közös keresztény hit köti össze. “A magyar hősök közül a nagyok, Zrínyi Miklós és Jurisics Miklós hősiesen védték meg közös hazánkat a törököktől, ezzel együtt megvédték családjainkat és hitünket is.” Elmondta, Európa kultúráját olyan emberek építették, mint Szent Kvirin, Szent Márton, Michelangelo, J. S. Bach, Szent Erzsébet és II. János Pál pápa.
“Krisztus hitéből fakad az a felismerés, hogy Isten az embert saját képmására teremtette, ezért minden ember végtelenül értékes. Krisztus hitéből jött létre az első szabad iskola, az első kórház. A bibliai világnézet hajtotta azt a hatalmas tudományos fejlődést, aminek ma haszonélvezői vagyunk. Európa kultúrája a hitből született. A hit egész lényünk értelmét és célját adja” – hangsúlyozta homíliájában Székely püspök.
Emlékeztetett XVI. Benedek nyugalmazott pápa üzenetére is, miszerint „a világ tudománya, művészete, kultúrája, gazdasága csak akkor kerülhet a helyére, ha az ember látja az “egész” értelmét, minden emberi lét okát és célját”.
Hangsúlyozta, a hit a gravitáció felfelé, ami az egyént önzősége fölé emeli, lehetővé téve számára, hogy önzetlenül, nagylelkűen éljen. “Amit meggyőződésből teszünk, az az igazán emberhez méltó, csak akkor működhet fenntarthatóan társadalmunk”- tette hozzá.
Hangsúlyozta a család fontosságát és a benne megszerzett hitet is. “Szent Quirinus mai ünnepe azt üzeni, éljük meg hitünket a családban! Azt üzeni, hogy bátran hirdessük a hitet, ahogy az első keresztények is tették, és nyugodtan adjuk tovább ismerőseinknek, barátainak “- mondta a szombathelyi megyéspüspök.
Az ünnepi eseményen részt vett Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, és Kristina Radić, a Sziszeki Egyházmegyei Karitász igazgatója.

Szöveg és fotó: Büki László, Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Hivatásgondozó nap a Martineumban

Hivatásgondozó nap a Martineumban

Május 22-én szombaton a szombathelyi Egyházmegye Hivatásgondozó
Bizottságának szervezésében lelki nap volt a Martineum Felnőttképző
Akadémián. Kilenc fiatal részvételével zajlott le a rendezvény.
A nyitó imádságot követően két kispap tett tanúságot hitéről és hivatásáról.
Járfás Ádám és Rákos József 3. éves teológusok a győri Szeminárium
növendékei. Imádság majd kötetlen beszélgetés következett. Ezután szentmisén
vettünk részt a Kálvária templomban.
A közös ebéd után elköszöntünk egymástól.
A Hivatásgondozó Bizottság a következő e-mail címen várja a leveleket a papi
hivatás vagy lelki kérdések iránt érdeklődők től.
 
 
Szombathelyi Egyházmegye Hivatásgondozó Bizottsága  

Betegek Szentsége

Betegek Szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása

Február 11-e a Betegek Világnapja. Hagyomány egyházunkban, hogy ezen a napon kiszolgáltatják a Betegek Szentségét. Így tettek Zalaegerszegen, a Kertvárosi templomban is.

Évente több ezren zarándokolnak el Lourdes-ba, hogy részesei legyenek annak a csodának, amely 1858 óta Franciaországban a katolikus lelki élet egyik meghatározó része. Mi most nem mentünk külföldre, mégis részünk volt a Betegek Világnapjának ünneplésében, kegyelmeiben.

Több,mint 60 időskorú hívő kérte a betegek szentségét, hogy legyen ez öregségében támasza, testének lelkének orvoslója. Az esti szentmise keretében megújították keresztségi fogadásukat és közösen adtunk hálát a megáldott olajokért.

Ezt követően, azoknak, akik kérték ezt a szentséget, olajjal is megkentük kezeit, homlokát, miközben halk hegedűjáték segítette imádság áhítatában való elmélyülésünket. Az idei esztendőben, ügyelve a higiéniai szabályokra, maszkban, és elégethető pálcikákat olajba mártva rajzoltuk a szent kereszt jelét időseinkre.

Ez alkalomból a Mária Magdolna Plébániáról Stróber László atya volt segítségünkre.

Köszönjük a segítséget és mindenki közreműködését!

Betegek Szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása1Betegek Szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása1
Betegek Szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása2Betegek Szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása2
Betegek Szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása3Betegek Szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása3
Betegek Szentségének 800x400Betegek Szentségének 800x400

Beteglátogatók

Önkéntes beteglátogatók szentmiséje Zalaegerszegen

Február 18-án, este 18:00 órakor szentmisére gyűlt össze a Zalaegerszegen működő Kalkuttai Szent Teréz Önkéntes Beteglátogatók Csoportja

Február 18-án, este 18:00 órakor szentmisére gyűlt össze a Zalaegerszegen működő Kalkuttai Szent Teréz Önkéntes Beteglátogatók Csoportja a helyi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomban esti misére, hogy Székely János megyéspüspökkel együtt imádkozzanak a beteg és idős embertársainkért. A főpásztor Molnár János plébániai kormányzóval, valamint a zalaegerszegi kórházi lelkésszel, Nistor Cristian atyával együtt mutatta be a legszentebb áldozatot.

A világjárvány okán a beteglátogatók szolgálati lehetőségei igen korlátozottak: a kórházakban látogatási tilalom van érvényben – de az ima által mégis Krisztus lép oda a betegek ágyaihoz, hogy a szenvedő testvéreink megtapasztalhassák, nincsenek egyedül.

Püspök atya prédikációjában arra mutatott rá, hogy a hitünket mindannyian kaptuk. Így érthető, hogy az idős ember kincse az egyháznak és a világnak is. Míg a gyermekkorban az ember feltöltődik a sok szeretet által, amit a szüleitől is kap, felnőttként pedig fáradozik és ad, addig az öregkorban a „legfontosabb életszakasz”-ba lép:  ez az élet „megkoronázása”. A főpásztor egy idős ember szavait idézte: „egyre inkább romlik a szemem, de egyre többet meglátok” – a szépkorban csökken a testi erő, de több tere lesz Isten erejének. Ez Keresztelő Szent János szavaira emlékeztet, ami mintegy mottója is az öregkornak: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem”. Az idős ember kincs, híd, mely elvezet Krisztushoz.

A világjárvány miatt kialakult helyzetben imádságban kérjük a Mennyei Atyát, szeretetével forduljon beteg, idős testvéreink felé.

Szolgálatunkról további információk találhatók a korhazlelkeszseg.martinus.hu oldalon. Szenvedők számára szerkesztett kiadványunk online elérhető a https://vigasztaloszo.blog.hu/ címen.

Jáki Templom

Újabb szenzációs régészeti lelet Jákon

Újabb szenzációs régészeti leletre bukkantak a szakemberek a jáki Szent György-templomban zajló régészeti feltárások során. Egy, a templomban eltemetett, feltehetően apát testét fedő miseruhát találtak. Az értékes leletet 2021. február 24-én mutatták be a sajtó képviselőinek.

A résztvevőket dr. Székely János megyéspüspök köszöntötte, aki örömét fejezte ki az újabb rendkívüli kincs megtalálása kapcsán. Elmondta, vélhetőleg egy ötszáz éves, Itáliában készült miseruha került elő, amely valószínűleg egy apát testét borította. A szombathelyi főpásztor hangsúlyozta, a kereszténység ősidők óta használ miseruhát, ünnepélyes liturgikus öltözetet. Már az Ószövetségi Szentírásban is olvashatjuk, hogy a papság hófehér alapon színesen díszített papi ruhában lépett az Isten színe elé, de ugyanezt láthatjuk az Újszövetségben is, például a menyegzős köntös esetében. Isten színe elé nem léphet az ember egyszerűen, bűnös, poros hétköznapi ruhájában. Föl kell öltenie a kegyelem ragyogó, hófehér ruháját, mondta Székely János. Ez volt az alapgondolat, ami a kereszténységet vezette, amikor a liturgikus ruhákat készítette. Hozzátette, a kazulajak2 eredete a római korba nyúlik vissza, a tunikára vették föl, mint elegáns köpenyt. 633-ban a toledói zsinat mondta ki, hogy minden papnak kazulában, ünnepélyes miseruhában kell a szentmisét bemutatni. A miseruha megtalálásának körülményeiről Pap Ildikó, az ásatásokat vezető régész beszélt a sajtótájékoztatón. A lelet jelentőségéről szólva elmondta, nem tudnak róla, hogy Magyarországon bármelyik templomból hasonló korú, állapotú és szépségű miseruha került volna elő ásatás következtében. A jáki templom főhajójában a főszentély előtt találták meg a régészek. A kutatók számítottak arra, hogy itt rangos világi személyek temetkezési helyére 20210224-jakpalast-ut-11bukkannak, azonban arra már nem számítottak, hogy rangos egyházi személy sírja kerül felszínre. A régész elárulta, sajnos a most megtalált sír sem úszta meg a későbbi bolygatásokat. 16-18. századi temetkezések alkalmával bolygatták meg, azonban a miseruhát akkor nem vitték el, hanem összegöngyölve visszahelyezték a sírba. Így találták most meg a szakemberek a templom belsejében. Semsey Réka, az Iparművészeti Múzeum művészettörténésze a textíliáról elmondta, az teljes egészében megmaradt. A miseruha előlapja díszítetlen volt, a hátlapja azonban nagyon díszes, hiszen a papok akkoriban még háttal miséztek, azt látták a hívek. A Jákon előkerült darab egy gránátalma mustrás (bársony), fém- és selyemfonallal hímzett szövet, amelynek színe piros, vagy bordó lehetett. Egy teljes felületén lanszírozott bársonyról van szó,20210224-jakpalast-ut-22 amelyet hurkokkal díszítettek. Semsey Réka szerint szinte biztos, hogy a 15. század utolsó negyedére datálható. Elhangzott, a miseruha középső sávján, az eddig feltárt részein, püspök szentek láthatók. Valószínűleg a ruha másik oldalán is egy püspök szent található, míg a legalsó, egyelőre még rossz állapotban lévő részen feltételezéseik szerint Szent Péter apostol látható. Erre egy eddig felfedezett kulcsból következtetnek. A most előkerült miseruhát a restaurálását követően a jáki templom mellett épülő látogatóközpontban helyezik majd el. Mint ismert, a jáki Szent György-templomban hosszabb ideje tartó régészeti munka folyik. Nemrég kiderült, hogy a déli toronyban valószínűleg megtalálták az alapító Jáki Nagy Márton sírját és földi maradványait.

Megtalálták az alapító Jáki Nagy Márton sírját

Megtalálták a templomalapító Jáki Nagy Márton sírját

Valószínűleg megtalálták az alapító Jáki Nagy Márton sírját és földi maradványait a Szent György-templomban, ezt a szenzációs bejelentést tették Jákon, a műemléki templomban zajló feltárások kapcsán

Az épületben hosszabb ideje tartó régészeti munka egyik legnagyobb felfedezése az elmúlt időszakban, hogy a déli toronyban, a valószínűleg az alapítót is ábrázoló falfreskók alatt, megtalálhatták Jáki Nagy Márton sírját és csontjait, mondta Papp Ildikó régész. Egy súlyos kőlapokkal fedett sírhelyet tártak fel a régészek, amely belül vakolt, koponyafülkés, láb felé többszörösen szűkülő téglasír, amelyben egy férfi csontjait találták. A szakemberek a leletek értékelése alapján jelenleg úgy gondolják, hogy a templom alapítójának a maradványai kerültek elő. Ráadásul a további feltárás során e sír alól egy újabb került elő, amelyben ezúttal egy női csontvázat találtak, arany ékszerekkel. Szakemberek feltételezése szerint a Ják nemzetség tagja lehetett az itt eltemetett nő. A jáki templom felújítása várhatóan 2022-ben fejeződik be.

VIDEÓ

Play Video

Lektor avatás

TIZENKILENC FÉRFIT AVATOTT LEKTORRÁ DR. SZÉKELY JÁNOS MEGYÉSPÜSPÖK

HOGY MILYEN VOLT AZ IDÁIG VEZETŐ ÚT, ÉS HOGY HOGYAN FOG FOLYTATÓDNI, ARRÓL BRANDISZ MÁRTON MESÉLT NEKÜNK MÉG AZ AVATÁS ELŐTTI NAPOKBAN.

Beszélgetésünket talán kezdjük is azzal, hogy mit jelent az, ha valaki lektor? Mi a feladata?

A II. Vatikáni zsinat után lehetővé vált, hogy világi hívek is részt vegyenek a liturgiában, és nekik különböző titulusuk van. Én úgy tudom, hogy a lektor egy olyan ministráns, aki felolvas. Ő a felolvasó. Vannak különböző fokozatok, én nem tudom pontosan, hogy jönnek egymás után, de annyit tudok, hogy már eddig is végeztem hasonló szolgálatokat, mint lelkipásztori munkatárs, mint kisegítő. Ezek után, mint lektor fogok közreműködni. Reményeink szerint egy képzésen veszünk részt és valamikor május-júniusban lesz egy akolitusavatás is. Ha minden rendben lesz és a Jóisten is úgy akarja, akkor lehet, hogy akolitus is leszek.

A lektorrá válás előtt nincs képzés?

Nem, van képzés. Tulajdonképpen mi már tavaly óta járunk egy ilyen képzésre. Ez elvileg két éves lett volna, de sajnos a vírushelyzet közbeszólt és megnehezítette a tanulmányainkat. Azért szerencsére voltak nagyon szép hétvégéink a Martineumban, ahol például most október végén egy nagyon szép bentlakásos lelkigyakorlaton vettünk részt.

Mi a különbség a kisegítő lelkipásztori munkatárs és a lektor között? Milyen többletjelentése van a lektornak? Ha ugyanazt csinálja a kettő, akkor ennek mi lenne a lényege? Miben lesz más az avatás után az Ön szolgálata?

Igazából, mint lelkipásztori munkatárs én már tíz éve végzem ezeket a feladatokat, de akkoriban nem történt avatás. Most tulajdonképpen talán annyiban különbözik ez a dolog, hogy most felavatott lektor leszek. Én így látom, nem tudom, hogy jól tudom-e.

Pontosan hogyan zajlott ez a képzés, kik tartották Önöknek?

Hát ugye van a Martineumban egy nagyon jó helyszín és ott bent is lehet lakni. Vannak szobák, vannak olyan helyiségek, ahova szekciókban el lehet vonulni, különböző részekre osztva. Megfelelő tanrend szerint különböző tantárgyakat tanultunk úgy, mint például liturgia. Tehát többféle tantárgyból tulajdonképpen még vizsgázni is kellett volna, de sajnos ezek a lehetőségek most elmaradtak. Egy ilyen hétvége péntek estétől vasárnap délutánig tart. Az egésznek a felelőse az egyetemi lelkész úr, aki éppen most nemrég lett Köbli Tamás atya. A technikai részét pedig B. Markovits Eszter bonyolítja le. Nagyon sok jó előadónk volt úgy, mint Kürnyek Róbert atya, vagy Köbli Tamás atya természetesen, vagy Császár István atya, püspök atya, vagy a domonkos nővérek, Pomeisl Mária szociális testvér. Tehát nagyon sokrétű ez. Most a vírushelyzet miatt több digitális anyagot, videót kaptunk, ami kapcsán készültünk fel és így próbálunk meg megfelelni ezeknek a követelményeknek.

Hányan lesznek majd szombaton lektorok?

Pontosan nem tudom, olyan huszonegy-ketten kezdtük el ezt a képzést, de aztán voltak olyanok, akik betegek lettek, így aztán most nem tudom pontosan, hogy hányan fogjuk befejezni, de ez szombaton kiderül.

Ön miért döntött úgy, hogy lektor lesz? Mi indította erre?

Tulajdonképpen már korábban elkezdtem vonzalmat érezni a katolikus egyház liturgiái iránt. Egész pontosan kétszer is voltam a kétezres évek elején Medjugorjéban, és ott felébredt bennem az a vágy, hogy érdeklődjek egy picit a liturgia iránt. Onnantól kezdve egy kicsit aktívabban részt vettem, vagy gyakrabban részt vettem a miséken. És hát ezt látva Martos Levente Balázs atya beszervezett engem és akkor elkezdtem az oltár körüli szolgálatot, amit egyébként gyerekkoromban is végeztem. De hát ugye akkor a felnőttkor jött és ez abbamaradt. Tulajdonképpen amikor én ott belecsöppentem ezekbe a reggeli misékbe, akkor ott azt láttam, hogy nagyon kevés az igazi fiatal, akik esetleg a papnak segíteni tudnának, és így bekerültem ebbe a dologba. Amikor aztán indult egy ilyen képzés, majd a lelkipásztori munkatárs képzés, akkor a plébánosom szólt, hogy jó lenne, ha én is elvégezném. És ezt 2010–2011-ben akkor én el is végeztem.

Pontosan mi a feladata a szentmiséken, milyen szolgálatot lát el?

Tulajdonképpen ez egy ministráns szolgálat. Azzal kiegészítve, hogy ha kell, akkor az Oltáriszentséget elhozzuk a tabernákulumból a főoltárhoz, visszavisszük. Volt egy időszak, amikor a nagytemplomban a tabernákulum üres volt és a Madonna-kápolnából kellett áthozni az Oltáriszentséget. Mivel elég nagyok a távolságok a Székesegyházban, ezért nagyon hosszadalmas lett volna, ha a pap végzi ezt a feladatot, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy segítségre van szüksége és hát a világi munkatársa, tehát a lelkipásztori munkatárs ebben nagyon tudott segíteni. Esetenként még az áldoztatásban is sikerült segítenem.

Vallásos környezetben nőtt fel? Természetes volt a családjában, hogy szentmisére járnak, részt vesznek a liturgikus eseményeken?

Igen, én egy katolikus családban nőttem fel, nagyon nagy szerencsémre. Édesapám is, édesanyám is római katolikus vallású volt, és engem is így neveltek. Elsőáldozó, bérmálkozó voltam gyermekkoromban, ministráltam az ottani templomban. Akkor még, mivelhogy elég idős vagyok már ahhoz, a római rítus szerinti ministrálás volt, és aztán később váltottak a szembemiséző oltárokra.

Gyermekként hogyan élte meg az ilyen alkalmakat, a ministrálásokat?

Nagyon nagy és szép feladat volt. Nagyon vonzó feladat volt, hogy így mondjam. Volt, hogy kisgyermekként, olyan 4-6 éves koromban, fontolgattam, hogy esetleg én is miséző pap leszek, mert annyira megfogott ez a dolog és bizony volt olyan, hogy a szobában lévő kisasztalt én is egy nagy fehér lepellel letakartam és úgy csináltam, mintha én lennék a pap. De hát ezek gyermekjátékok voltak természetesen. De nagyon szép feladat volt és nagy örömmel végeztem akkor is meg ma is.

Édesapámmal beszélgettem nem is olyan régen és ő mondta, hogy milyen nagy élmény volt gyermekként a ministrálás. Itt is volt úgymond egy ranglétra, amit a ministráns gyerekek bejártak, és hát mennyire jó érzés volt, amikor valaki ezen a bizonyos létrán egyre feljebb jutott és már egyre több és akár komolyabb feladatot bíztak rájuk a felnőttek.  Ön is így élte meg ezt?

Így van. Sokan voltunk ministránsok és bizonyos rangot jelentett, ha az ember előbbre került ezen a ranglétrán. Persze amikor elkezdte az ember, hátul kezdte, kisebb is volt nyilván, és amikor nőttünk és nagyobbak lettünk, akkor már közelebb kerültünk a paphoz. És valóban, egy nagyon nagy rangot jelentett, úgyhogy én nagyon szerettem. Ami megfogott engem, az a szép szabályos rend, ami alapján mozogni kellett, letérdelni és felállni, és azok a szép ruhák, amikbe mindig beöltöztünk. Az egész számomra egy nagyon szép élmény volt.

Szerencsére azért vannak olyan templomok, ahol sok fiatal ministráns van, azonban sok helyen alig látni őket. Ennek mi lehet az oka? Miért nem vonzó ez a szolgálat a fiataloknak?

 Hát, nincsenek jól tájékoztatva szerintem. Manapság nagyon sok fogalmat másként értelmezünk, másképp én és másképp a többiek. Nagyon sokan a neveltetésükben nem kapták meg azt a lehetőséget, hogy katolikus nevelésben részesüljenek. Nagyon sokan a médiából tájékozódnak és ott mindenféle fél információkat kapnak. Barátoktól, ismerősöktől kapnak mindenféle álhíreket és azokat elhiszik és ennek kapcsán úgy gondolják, hogy a templomba járásnak nincs semmi értelme, Isten nem is létezik. Tehát vannak nagyon sokan, akik ezt nem veszik komolyan, nem gondolják át eléggé ezeket a dolgokat. És egyszerűbb így az életük, hiszen azért ez egy fáradtságos dolog mindennap, akár esik, akár fúj elmenni. Vagy hát, ha egy egyszerű hívőt veszünk akár csak minden vasárnap, az is nehéz, elmenni a templomba és ott esetleg a hidegben egy-másfél órát eltölteni.

Milyen példát tud mutatni a fiataloknak, hogyan tanítja az Ön mellett szintén szolgáló ministránsokat?

Leginkább az ember a példájával tanít, a mozgásával, a kisugárzásával. Én azt hiszem, hogy akik oda eljönnek, azok ugyanúgy, ahogy én gyerekkoromban, nagyon szeretnének mindent ők csinálni. Felolvasni, csengetni, a bort és a vizet önteni, jönni. Mindig szeretem ezeket a feladatokat nekik átadni, hadd végezzék, és buzdítom is őket, hogy csak végezzék és jöjjenek a legközelebbi alkalommal is.

2019 májusában dr. Székely János püspök atya az akkori lektorjelölteknek avatásukkor azt mondta, hogy nekik köszönhetően nemcsak az akváriumban tudnak halászni, hanem az óceánban is. Ön mit gondol erről?

Biztos így van. Nos, ha a magam példáját mondom, én is zeneiskolai tanár vagyok és igyekszem a munkahelyemen sem eltitkolni ezt a dolgot. Sőt, akikről tudom, hogy ők is templomba járó emberek, velük beszélek nagyon sokszor ilyen dolgokról és buzdítom őket erre-arra. Most is meghívtam őket a lektoravatásra. És biztos, hogy ez a kisugárzásom tovább fog majd terjedni és talán ők is az életállapotuknak megfelelően egyszer csak komolyabban elköteleződnek.

A környezete hogy fogadta a döntését? Gondolok itt most egyrészt a szűk környezetére, a családjára, de a tágabb környezetére is, a munkatársakra. Főleg azokra, akik nem vallják magukat hívő embernek és másként gondolkodnak ebben a kérdésben, mint Ön.

Furcsán fogadták. Az elején, amikor lehatároztam és tényleg elkezdtem szentmisékre járni naponta, akkor bolondnak tartottak, hogy valami nincs rendben nálam. Aztán szép lassan elfogadták és most már ők is másképp gondolják. Ahogy mondtam korábban, nagyon sokan rossz információkat, fél információkat, álhíreket hallanak és azoknak hitelt adnak. Ezek alapján úgy döntenek, hogy ez nem érdekli őket, nem járnak misére. És ilyen módon nem jutnak hozzá a megfelelő kegyelmekhez, nem imádkoznak, nem jut hozzájuk el az Oltáriszentségen keresztül Jézus.

Mennyire nehéz egy kevésbé befogadó környezetben hirdetni az evangéliumot és hiteles keresztény embernek megmaradni?

Elhatározás kérdése szerintem. Illetve nyilván ez munkahelytől függően változik. Vannak olyan munkahelyek, ahol ezzel egyszerűen nem lehet előjönni. Szerencsére az én iskolámban bármikor előjöhetek ezzel, vagy hát nem bármikor, mert ez nem igaz, de nem kell titkolóznom. Nekem ilyen szerencsém van.

A lektoravatás után hol képzeli el a szerepét az egyházon belül?

Mivel tíz évvel ezelőtt már a lelkipásztori munkatárs képző kapcsán elkezdtem ezt a szolgálatot, azt hiszem, ugyanígy folytatom, mint most, ez alatt a tíz év alatt. Nagy örömmel csinálom most is és úgy gondolom, továbbra is. Illetve, hogy ha majd nyugdíjba megyek, akkor azt hiszem, talán több időm lesz, és akkor lehet, hogy még elkötelezettebben, még több időráfordítással tudom ezt majd végezni, mint most.

És akkor hogyan tovább? Folytatja a tanulmányokat, folytatódik a képzés, következő állomás lesz akkor az akolitátus?

Igen.

Mi a végső cél? Állandó diakonátus?

Igen. Ugye többen leszünk majd akolitusok és közülünk választanak majd állandó diakónusokat. Ott csak egy-kettő lesz, akikből diakónus lesz.

Ez választási alapon történik?

Igen, püspök atya, illetve a környezetében lévő és a képzésünkért felelős atyák fogják majd kiválasztani. Én nem hiszem, hogy ebbe belekerülök, már csak a koromnál fogva sem. Nyilván olyanokat választanak, akik még aktív korban vannak, és még sokat segíthetnek az egyháznak a jövőben, még több tíz évig.

Milyen érzésekkel készül Ön most erre a szombati avatásra? Milyen gondolatok kavarognak Önben? Gondolom, azért egyfajta izgalom azért van ilyenkor az emberben.

Egy pici van, igen. Én nagyon örültem. Amikor sokáig arról volt szó, hogy hát nem lesz, mert nem lehet, mert nem tarthatjuk meg, akkor szomorú voltam. És most amikor mégis valósággá vált és megtudtam, hogy lesz, akkor én nagyon örültem neki és igazából rögtön elkezdtem készülni rá és az óta is tart ez a lelkesedésem szerintem. Rögtön elővettem a Szentírást, megnéztem, kicsit buzgóbban imádkozom azóta. Lelkiekben elkezdtem készülni erre. Most szentgyónást végzek majd, úgyhogy egészen nagy öröm fogott el ennek hallatára, hogy meglesz ez az avatás.

Említette a Szentírást. Talán ennek az egész lektori kérdésnek kulcspontja a Biblia. Mint hallottuk, a lektornak főként felolvasói szerepe van a szentmiséken, épp ezért elengedhetetlen, hogy mélyebben megismerje a Szentírást.

Így van. A tanulmányainkban is valóban, a Biblia tanulmányozása is szerepel. Azóta, hogy én ezzel foglalkoztam, egyre több és több ismerős szakaszt tudok már az Ószövetségből és az Újszövetségből is. Sokszor elő is veszem és olvasgatom, és megállapítom mindig, hogy micsoda öröm ezt olvasni és milyen alapigazságokat tartalmaznak ezek az örömhírek.

Van olyan könyv, idézet belőle, ami különösképpen is megszólította és magáénak érezte a mondanivalóját?

Engem nagyon érdekelt a Jelenések könyve. Az egy nagyon érdekes dolog, és nehéz megfejteni. Azt többször is olvastam. Ugyanígy nagyon megérintett az Apostolok cselekedeti is, hogy mi volt Jézus keresztre feszítése és feltámadása után. Az is egy nagyon érdekes dolog és nagyon foglalkoztatott. De természetesen nagyon érdekesek az ószövetségi dolgok is, például a Zsoltárok. Reggelente elmondok mindig egy zsolozsmát is és ott szerepelnek ezek a zsoltárok, azok is nagyon szépek. A szentmisén pedig nagyon fontos számomra a válaszos zsoltár, amelyik ugye minden misén kötelező, a szentírási részekhez tartozik tulajdonképpen. Többnyire itt a Székesegyházban énekeljük is, és ez nekem nagyon tetszik, hogy énekelve hallhatom ezeket a zsoltárokat.

Mit üzenne az olvasóknak, miért érdemes lektori szolgálatot, vagy bármilyen más szolgálatot vállalni?

Mindenki más és más úton jut el Jézushoz, a Jóistenhez. Én azt mondom, hogy nagyon sok olyan kegyelmet kaptam az életben az imádkozás, a lelki rákészülés, a szentmisére járás és a szentmiséken való aktív részvétel kapcsán, ami miatt érdemes elmenni és komolyan hinni és komolyan részt venni ezeken a liturgiákon. Én azt mondanám mindenkinek, hogy próbáljon egy picit koncentráltabban, odafigyelve részt venni a szentmiséken, és meglátják, hogy talán akkor ennek lesz valami következménye.