Dr. Fábián Árpád

1926-ban született Kassán. A teológiát premontrei növendékként a Jászóvári Premontrei Rend főiskoláján kezdte, s a szerzetesrendek feloszlatása következtében Vácott az egyházmegyei szemináriumban fejezte be. 1951. június 17-én szentelték pappá. Gödöllőn működött mint hitoktató, majd 1955-től a hódmezővásárhelyi belvárosi plébánián,  1958-tól pedig Kiskunfélegyházán volt káplán.

1960-ban Pétery József váci püspök előbb szentszéki jegyzőnek, majd püspöki titkárának tette meg. 1964-ben a Budapesti Központi Hittudományi Akadémián szerezte meg teológiai doktorátusát. 1965-től Rómában a Pápai Magyar Intézet növendéke lett, majd 1967-ben a lateráni egyetemen kánonjogi doktorátust szerzett. 1968-tól a Pápai Magyar Intézet régense, majd 1969-től rektora. VI. Pál pápa 1972. február 8-án clipai címzetes püspökké nevezte ki és ugyanezen napon megbízta, hogy Kovács Sándor nyugalomba vonulásával megüresedett szombathelyi egyházmegyét apostoli kormányzóként vezesse.

Püspöki működésének első éveiben restauráltatta a Madonna kápolnát, valamint kívülről a székesegyházat, hogy az méltó módon fogadhassa az egyházmegye 200 éves jubileumára érkező híveket. Ez alkalomra támogatásával a püspökség 200 éves a Szombathelyi egyházmegye címmel jubileumi emlékkötetet adott ki, amely mind a mai napig alapmű az egyházmegye történetét kutatók számára. Püspöki működése alatt, mint egy 30 templom újult meg, s majdnem mindegyikben elkészítették az új liturgikus teret is. Hosszan tartó betegség után 1986. május 14-én hunyt el.