roma/cigány pasztoráció OKTATÁSI FELADATAI

A romák felzárkózásának három alaposzlopa a belső átalakulás-megtérés (vö. Irányelvek 56), az oktatás és a munkához juttatás. Az oktatás és a munkához juttatás egymástól elválaszthatatlanok. Ha egy cigány embernek nincs megfelelő végzettsége, nem fog tudni munkát találni. Ha pedig nincs esélye arra, hogy munkához jusson, akkor nem lesz motivációja ahhoz, hogy tanuljon.

Míg a teljes népességen belül azok aránya, akik csak 8 osztállyal, vagy még ennyi végzettséggel sem rendelkeznek 18%, a romák között ez az arány 52%. Míg a teljes népesség 62%-a tanul tovább középiskolában, a romák közül csak 9%, és a lemorzsolódás is nagyon magas a középiskola évei alatt. Míg a teljes népesség 13%-a diplomás, a romák közül csak 1%. Ezek a romák iskolázottságára vonatkozó számok Európában a legjobbak között vannak (csak Spanyolország dicsekedhet hasonlóan jó mutatókkal), ugyanakkor az országos átlaghoz viszonyítva nagyon rosszak. Óriási a roma fiatalok lemorzsolódása az iskolai oktatásból.

A katolikus egyház mindenekelőtt iskolák fenntartásával segíti a cigány tanulók oktatását. Ilyen intézmények pl. a Kazincbarcikai Szalézi Szakközépiskola, a Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola, a Marista testvérek által fenntartott Karcagi Általános Iskola, stb.

Sokat segít az az egy-két helyen elindított program, mely a roma tanulók egyházi iskolába való bekerülését segíti (pl. Miskolc Jezsuita Gimnázium; Pannonhalma, Bencés Gimnázium).

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szent Imre ösztöndíját sok rászoruló roma tanuló is megkapja.

A Katolikus Egyház több helyen roma szakkollégiumokat tart fenn: Budapest (jezsuiták); Miskolc (görög katolikus); Szeged (Szeged-Csanádi egyházmegye). Külön értékük a kettős (cigány és magyar) identitás erősítése

A Katolikus Egyház sok helyen közösségi házakat hozott létre. Ezekben délelőtt kisgyermekes édesanyákkal, bölcsődés és óvodás korú gyermekekkel foglalkoznak, délután pedig iskolás gyerekek számára szerveznek foglalkozásokat különböző formákban. Sok helyen működik a házakban baba-mama klub, családi napközi, ifjúsági klub, tánccsoport, jogi tanácsadás stb. Sok közösségi ház biztosít lehetőséget fürdésre és mosásra, sok helyen működik szegénykonyha a rászorulók számára.

Több helyen működnek a nyolc osztály elvégzését szolgáló speciális iskolák felnőttek, illetve a normál oktatásból valamilyen okból kihullott gyerekek számára (pl. a jezsuita alapítású Lehetőségek iskolája, vagy a marista fenntartású iskolai osztály Esztergomban).

A cigány nyelv és kultúra megmaradásához elengedhetetlenül szükséges volna néhány nemzetiségi középiskola létrehozása, ahol a cigány nyelvet és hagyományokat magasabb szinten is lehetne továbbadni, művelni. Kívánatosnak látszik, hogy a megfelelő feltételek megléte esetén egy-egy ilyen intézmény fenntartását egyházi fenntartó vállalja.

Fontos feladat a romológia oktatása a katolikus felsőoktatási intézményekben. Ezáltal a saját szemléletünket tudnánk továbbadni a jövő cigányokkal kapcsolatos társadalmi döntéseit meghatározó értelmiség számára is.