„Mindig sokkal többet kapunk az ott élőktől, mint amennyit adni tudunk."

Dr. Székely János püspök gondolatai

„Amikor egy bő hónapot Afrikában töltöttem, megdöbbentett az ott élők szegénysége és ezzel együtt a szinte állandó mosolyuk, a csillogó szemeik. Búcsúzáskor az egyik fiú félve egy nagyon nagy kérést adott elő nekem: egy tornacipőt kért, hogy tudjon benne igazán jól focizni, mert mezítláb nehezebb… Ámulattal és örömmel néztem a születő, életerős kereszténységet is, az élettel teli miséket, a rengeteg önkéntes munkát, önkéntes hitoktatók százait, a szenvedéseket is hittel, erős lélekkel viselő emberek szívbeli gazdagságát.

Afrikában ez a kettő együtt van jelen: az óriási ínség, betegségek, anyagi problémák, háborúk, diktatúrák – ugyanakkor a mély emberség, derű, erős hit, elpusztíthatatlan remény. Mindig sokkal többet kapunk az ott élőktől, mint amennyit adni tudunk.”

A „Mindannyian testvérek – Afrika” programunkat 2021. febr. 8-án, Szent Jozefina Bakhita ünnepén indítottuk útjára. Ő egy dél szudáni rabszolgának elrabolt, sokszorosan megostorozott és sok szenvedést végigélt afrikai lány volt, akit egy jólelkű olasz követségi dolgozó felszabadított, Európába hozott, ahol találkozott a szabadító Krisztussal, szerzetesnő lett, majd pedig egy életen át tanúságot tett a missziók és Afrika ügyéről.

A program céljai:

A program  ötletgazdája és operatív főszervezője Mészáros János (janos.meszaros68@gmail.com)

Egyházi (és később más csatlakozó állami) iskolákban beszélni a gyerekeknek, fiataloknak Afrikáról, a nálunk jóval nehezebb helyzetben élőkről, tágítani a látókörüket és a szívüket ebben az irányban ezt a beszélgetést hosszabb távon is egy tematikus hét megtartásának keretei között (a „fenntartható fejlődés” tematikus héthez hasonlóan: óravázlatok osztályonként, tantárgyanként) szeretnénk minden évben minden erre nyitott iskolában tartani szakértők bevonásával febr. 8-án (Szent Jozefina Bakhita emléknapján) a témahét során gyűjtést rendezni az iskolákban (és az iskolákhoz kapcsolódó közösségekben: szülők, vállalkozók, lelkiségi csoportok stb.) évről évre egy-egy konkrét célra, idén a Kongóban levő Mbunda-i árvaház javára egy-egy gyermeket, családot „örökbe lehet fogadni” egy havi 5 000 Ft-os támogatással, aminek keretében egy személyes szál is kialakulna az árva gyerekek, rászoruló családok és az adományozók között.
Hosszabb távon tervünk, hogy 21 éves kor feletti önkéntesek alapos felkészülés után elmehetnek egy-két hónap önkéntes munkára egy-egy olyan misszióba, amely biztonságos, és tud fogadni önkénteseket. Az első ilyen helyszín Ghana fővárosának, Accra városának szélén egy szaléziak által fenntartott gyermekotthon. A gyermekotthonba az utcáról kerülnek be szörnyű életsorsokat végigélt gyermekek. Jelenleg 80 gyermek él az otthonban, de ennek 2-3 –szorosát is fel tudnák venni, ha lenne kellő számú önkéntes, aki a gyermekekkel foglalkozik. Szükséges az angol nyelvtudás, és legalább 3-4 hetet kell vállalnia egy-egy önkéntesnek. Jelentkezni a honlapunkon (www.mindannyiantestverek.hu ) lehet később esetleg egy-egy afrikai fiatal magyarországi felsőfokú tanulmányait, vagy afrikai gyerekek nyári látogatását is megszervezhetjük, segíthetjük

A programba most elsőként csatlakozó fenntartók: a Kaposvári és a Szombathelyi Egyházmegyék, a Boldogasszony Iskolanővérek, a Bencés, a Jezsuita és a Szalézi rend. A program operatív főszervezője Mészáros János (janos.meszaros68@gmail.com). Az adományokat a Szent Márton Köpenye Alapítvány elkülönített bankszámláján gyűjtjük majd. Az alszámla megnevezése “Mindannyian testvérek”  a bankszámlaszám: 11747006-27260324. Az idei gyűjtés célja a Mbunda-i árvaház megsegítése volt. A kb. 4 millió halottat követelő közép-afrikai háború után nagyon sok gyermek maradt árván. Közülük 80 gyereket fogadtak be és nevelnek az Agnus Dei (Frauenberg) katolikus közösséghez tartozó nővérek. A gyűjtés fő célja gyerekek szálláshelyeinek javítása, ill. új épületek építése (ott egy új ház felépítése kb. 40 dollár, mert a téglát maguk készítik), ágyak, cipők, gyógyszerek, élelmiszer (kb. 3-4 hetente esznek húst), egy tanító fizetése, játékok, tanterem felújítás stb. Aki kívánja, megjelölheti majd az adománya pontosabb célját a banki átutaláskor a közleményben, különösen is a gyermeket örökbefogadó adakozók, akiket a nővérek segítségével majd össze is kapcsolunk az egyes gyerekekkel.

2021. február 8-tól április végéig 8.172.325 Ft gyűlt össze, amelyet teljes egészében átutaltunk az Agnus Dei nővérek Mbunda-i árvaháza számára létesített alapítványának számlájára. A nővérek és a gyermekek végtelenül hálásak. Az első beszerzések ruhanemű és cipők voltak, azután pedig elkezdődött a lakóépületek és az iskolaépület felújítása, bővítése. Nyáron Polgár Pál önkéntesünk személyesen is ellátogat Mbunda-ba, és részletesen beszámol a fejleményekről. Az Üldözött Keresztényekért felelős Államtitkárság adományunkat megduplázza, hamarosan szintén 8 MFt-ot utal át hamarosan a Mbunda-i árvaház számára.

Kedves Adakozó!

Hálásan köszönjük segítségét! Sok örömet, reményt vitt az adományával olyan gyerekek életébe, akiktől a háború mindent elragadott, akik sokszor úgy érezték, hogy egyszál egyedül maradtak a világban. Most átélhették, hogy mégiscsak vannak testvéreik, valahol egy távoli országban, akik jó szívvel gondolnak rájuk.

Isten áldja meg Önt és szeretteit mind a két kezével!