Balassa Gábor

 

A Veszprém megyei Mentshelyen született 1783-ban. Hittudományi tanulmányait Nagyszombaton végezte. Felszentelése után tanulmányi felügyelő volt két éven át a veszprémi szemináriumban, majd 24 éven át udvari papként működött Kurbély és később Kopácsy püspökök oldalán. 1831-ben Sümeg plébánosa lett, de I. Ferenc király már tíz hónap múlva kanonokká nevezte ki.
A veszprémi káptalan őt küldte követül az 1832-36-os országgyűlésre. 1836-ban Kopácsy püspök helynökévé nevezte ki, a következő évben Pesten a királyi
tábla bírája, egy évvel később Bécsben a magyar királyi udvari kancelláriánál az egyházi ügyek előadója.

1844 márciusában nevezték ki szombathelyi püspöknek. Mindössze hét évig viselte a püspöki méltóságot. Kiváló képzettségének. főleg
nagy jogi tudásának többször látta hasznát az egyházmegye.
1851. augusztus l l-én halt meg.