Életünk nagy pillanatai...

Keresztelő

Mi a keresztség lényege?

A keresztség Isten Szeretetének titkába avatja be, vezeti be a megkereszteltet. Isten szeretetének és kegyelmének forrása megtisztítja, és új élettel ajándékozza meg őt.

keresztelo-sopron-szent-imre-pleb

Elsőáldozás

Mi az áldozás (az Eukharisztia) lényege?

Az Eukharisztiában Krisztus önmagát adta nekünk ételül. Egyesülhetünk az Istennel, és erőt, kegyelmet kapunk ahhoz, hogy a mi életünk is Krisztus életéhez hasonló, szeretetben odaadott élet legyen.

Bérmálás

Mi a bérmálás lényege?

A bérmálás a Szentlélek erejében részesíti a megbérmáltat. Segíti őt abban, hogy a felnőtt keresztény élet küzdelmeiben a rossznak ellenállhasson, a hit és a szeretet útján megmaradhasson.

bunbanaat

A Bűnbánat szentsége

Mi a bűnbánat szentségének lényege?

Az emberi élet legnagyobb sebe a bűn. A szeretet hiányától mennek tönkre a házasságok, a veszekedések, a rosszindulat, a hűtlenség okoz a legnagyobb fájdalmakat.
A bűnbánat szentségében a bűnbánó kimondja az életének ezeket a legnagyobb sebeit (már a kimondás is nagy segítség és megkönnyebbülés), és megkapja Isten bocsánatát. Megkönnyebbült, tiszta lélekkel, jó elhatározásokkal, helyesebben tudja folytatni az életét.

Egyházi esküvő

Mi az egyházi házasságkötés lényege?

Isten szeretetre teremtette az embert. A házasság szentségében két ember egymásnak ajándékozza teljes önmagát, ígéretet tesznek arra, hogy egy életen át szeretni és tisztelni fogják egymást. Ebben az ’igen’-ben, amit egymásra kimondanak megjelenik a végtelen Isten szeretete. Ez az isteni szeretet fogja őket átsegíteni az életük nehézségein, a mélypontokon, ez fogja a házasságukat és a szerelmüket élővé, teljessé tenni.

temetes

Temetés

Mi az egyházi temetés lényege?

Az egyház közössége osztozik a család gyászában és fájdalmában. Segíti a gyászolókat abban, hogy az örök élet hitének fényében lássák a szerettük földi életének végét, tudják elfogadni az ő halálát. Az egyház imádkozik az elhunytért, a Szentmisében felajánlja érte a legszentebb áldozatot: Krisztus keresztáldozatát. Megszenteli a koporsót (vagy az urnát) és a sírhelyet.

Egyházi önkéntes hozzájárulás

A hívek adományai nélkül az egyházunk, a templomaink nem tudnának működni. Nem tudnák a papok eltemetni az elhunytakat, látogatni a betegeket, oktatni a gyerekeket, megtartani a Szentmiséket, megáldani az ifjú párok házasságait, nem tudnának működni az egyház által fenntartott közösségi házak, a gyerekek nyári táborai és még sorolhatnánk. A hívek adományaira nagy szükség van,

elmelyules-a-hitben

Elmélyülés a hitben

A legtöbb plébánián vannak közösségek, csoportok (pl. bibliaóra, imacsoport, házas közösség stb.). Aki szeretné elmélyíteni a hitét, szeretné a kereszténységét egy szerető emberi közösségben is megélni, azokat nagy szeretettel várják ezek a csoportok.
A legtöbb plébánia szervez zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat is. Ezek is kiváló alkalmak az elcsendesedésre, feltöltődésre.

Megélni a segítő szeretetet

A legtöbb plébánián működik karitász csoport. Ha valaki szeretne tenni a szenvedőkért, szegényekért, idősekért, akkor szívesen látják őt a karitász csoportban (www.karitasz.hu). Lehetőség nyílik a szegények iránti szeretet megélésére a Máltai Szeretetszolgálatban is (www.maltai.hu ).

A legszebb élmények

keresztelo-sopron-szent-imre-pleb
KERESZTELŐ
elsoaaldozas
ELSŐÁLDOZÁS
bermalas-janoshaza
BÉRMÁLÁS
bunbanaat
BŰNBÁNAT
eskuvo
ESKÜVŐ
temetes
TEMETÉS
egyhazkozsegi-hozzajarulas
PERSELYPÉNZ
elmelyules-a-hitben
ELMÉLYÜLÉS
megelni-a-segito-szeretetet
SEGÍTSÉG
Segítség és személyes felvilágosítás az egész boldog életedre hatással lévő katolikus hitedre.
Szabó Péter
paptestvér

Szöveges tájékoztatók...

Mi a keresztség lényege?

A keresztség Isten Szeretetének titkába avatja be, vezeti be a megkereszteltet. Isten szeretetének és kegyelmének forrása megtisztítja, és új élettel ajándékozza meg őt.

Mi a keresztség feltétele?

Az egyház minden olyan kisgyermek megkeresztelését örömmel vállalja, ahol a szülők (vagy a nevelőszülők) ezt kérik, és ígéretet tesznek arra, hogy igyekezni fognak a gyermeküket a hit titkával megismertetni. A keresztségnek semmilyen egyéb feltétele nincs.

A keresztelést végző atya egy alkalommal oktatást tart a szülőknek (és lehetőség szerint a keresztszülőknek) a hit és a gyermek hitben való nevelésének fontosságáról, arról, hogyan gazdagítja a hit a gyermek és a család életét.

Ha valaki 7 éves kor után kéri a keresztséget, akkor oktatásban kell részesülnie. A gyermekek esetében ez a hittanórákat jelenti, felnőttek esetében pedig külön oktatás szervez erre a célra minden plébánia. Ezen kívül el kell kezdenie bekapcsolódni a keresztény közösség életébe (Szentmise, és esetleg egyéb közösségi alkalmak).

Ki lehet keresztszülő?

Az lehet keresztszülő, aki a 16. életévét betöltötte (ez alól rendkívüli esetben kérhető felmentés), aki szentségekhez járulhat (vagyis például ha házas, akkor szentségi házasságban él), és a hitéhez méltó életet él. Ha nincs ilyen keresztszülő, akkor egy más személy lehet a keresztség tanúja, illetve keresztszülő nélkül is meg lehet keresztelni a gyermeket.

Van-e költsége a keresztelésnek?

Nincs, a keresztelő mindig ingyenes. Nagy örömmel várjuk és hívjuk a kedves szülőket, hogy hozzák megkeresztelni a gyermekeiket, nyissák meg előttük a hit és Isten szeretete megismerésének a kapuját!

Hol kell megkeresztelni a gyermeket?

Általában a gyermeket a szülők lakóhelyének plébániatemplomában kell megkeresztelni. Azonban, ha valamilyen ok miatt a szülők másutt szeretnék megkereszteltetni a gyermeküket, ezt is megtehetik. Ehhez nincs szükségük semmi külön engedélyre a lakóhely szerinti plébániától.

Mi az áldozás (az Eukharisztia) lényege?

Az Eukharisztiában Krisztus önmagát adta nekünk ételül. Egyesülhetünk az Istennel, és erőt, kegyelmet kapunk ahhoz, hogy a mi életünk is Krisztus életéhez hasonló, szeretetben odaadott élet legyen.

Ki lehet elsőáldozó?

Az a gyermek, aki valóban meg tudja különböztetni Krisztus testét a közönséges ételtől, vagyis részsült a hit oktatásában, és azt magáévá tette. Általában 9 éves (3. osztályos) korban visszük a gyermekeket elsőáldozáshoz. A felkészülés ideje alatt a gyermekek hittanra járnak és részt vesznek a vasárnapi Szentmiséken. Az elsőáldozás előtt a gyermekek részesülnek a bűnbánat Szentségében, hogy tiszta lélekkel fogadhassák szívükbe Krisztust.

Felnőttek elsőáldozása

Ha valakinek az életéből bármilyen ok miatt kimaradt az elsőáldozás, azt nagyon szívese segítünk pótolni. Ennek a módja az, hogy jelentkezni kell a lakhely szerinti plébánián/ templomban, és ott az atya megszervezi azt az oktatást, ami az elsőáldozáshoz szükséges. Eközben az illető személy lassan bekapcsolódik a helyi keresztény közösség életébe (részt vesz a vasárnapi szentmisén, és esetleg más közösségi összejöveteleken, zarándoklatokon, alkalmakon is).

Mi a bérmálás lényege?

A bérmálás a Szentlélek erejében részesíti a megbérmáltat. Segíti őt abban, hogy a felnőtt keresztény élet küzdelmeiben a rossznak ellenállhasson, a hit és a szeretet útján megmaradhasson.

 


Ki lehet bérmálkozó?

Az a fiatal, aki részesült a hit oktatásában, és azt magáévá tette, elhatározta, hogy annak megfelelően akar élni. Általában 14-16 éves korban (8-9. osztályban) visszük a fiatalokat a bérmálás szentségéhez. A felkészülés ideje alatt a fiatalok részt vesznek a hitoktatásban, járnak a vasárnapi Szentmisére, nyári táborban vagy más közösségi lelkigyakorlaton vesznek részt, cselekedeteikkel (pl. idősotthonok vagy gyermekotthonok látogatása, szegények segítése) is bizonyítják, hogy felnőtt keresztényekké váltak. A bérmálás szentsége előtt a fiatalok részesülnek a bűnbánat szentségében, hogy tiszta lélekkel fogadhassák a Szentlélek ajándékát.

 

Ki lehet bérmaszülő?

A bérmaszülőség feltételei ugyanazok, mint a keresztszülőségé.  Az lehet bérmaszülő, aki a 16. életévét betöltötte (ez alól rendkívüli esetben kérhető felmentés), aki szentségekhez járulhat (vagyis például ha házas, akkor szentségi házasságban él), és a hitéhez méltó életet él. Bérmaszülő nélkül is meg lehet bérmálni a fiatalt. Nem szükséges, hogy a bérmaszülő azonos nemű legyen a bérmálkozóval. A bérmaszülő a bérmálás előtt részesül a bűnbánat szentségében, hogy tiszta szívvel vehessen részt a Szentmisén és áldozhasson a bérmagyermekével együtt.

 

Milyen bérmanevet válasszon a bérmálkozó?

A bérmanév választásával egy szent példaképet és pártfogót választ a fiatal. Olyan szentnek a nevét helyes választani, akinek az életútja vonzó a fiatal számára, akinek a példáját követni szeretné.

Mi a bűnbánat szentségének lényege?

Az emberi élet legnagyobb sebe a bűn. A szeretet hiányától mennek tönkre a házasságok, a veszekedések, a rosszindulat, a hűtlenség okoz a legnagyobb fájdalmakat.
A bűnbánat szentségében a bűnbánó kimondja az életének ezeket a legnagyobb sebeit (már a kimondás is nagy segítség és megkönnyebbülés), és megkapja Isten bocsánatát. Megkönnyebbült, tiszta lélekkel, jó elhatározásokkal, helyesebben tudja folytatni az életét.

 

Hogyan gyónjak?

A gyónásra bűnbánattal, lekiismeretvizsgálattal készülünk. Ebben segítséget nyújt például a következő írás: http://talalkozas.katolikus.hu/7lelkitukor.html. A gyónás módját meg lehet találni a legtöbb imakönyvben (pl. Hozsanna), vagy itt: http://talalkozas.katolikus.hu/7per40.html .

Mi az egyházi házasságkötés lényege?

Isten szeretetre teremtette az embert. A házasság szentségében két ember egymásnak ajándékozza teljes önmagát, ígéretet tesznek arra, hogy egy életen át szeretni és tisztelni fogják egymást. Ebben az ’igen’-ben, amit egymásra kimondanak megjelenik a végtelen Isten szeretete. Ez az isteni szeretet fogja őket átsegíteni az életük nehézségein, a mélypontokon, ez fogja a házasságukat és a szerelmüket élővé, teljessé tenni.

 

Ki köthet egyházi házasságot?

Azok a jegyesek köthetnek egyházi házasságot, akik egyházi értelemben szabad állapotúak (például eddig még nem kötöttek mással szentségi házasságot), valóban akarják ezt a végérvényes, felbonthatatlan életszövetséget megkötni, és meg vannak keresztelve.

Ha csak az egyikük van megkeresztelve, akkor a másik számára a keresztelést be lehet pótolni, vagy rendkívüli esetben ez alól felmentést kaphatnak, és így is megköthetik az egyházi házasságot.

Ha nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, ezt lehetőleg pótolják a házasságkötés előtt. Ha azonban ennek a pótlása nehézségbe ütközik, ők azonban mégis őszintén kérik az egyházi házasságkötést, akkor így is megtartható.

 

Hogyan készülnek a jegyesek az egyházi házasságkötésre?

A jegyesek a házasságkötés előtt jegyesoktatásban részesülnek. Itt hallanak arról, hogy a hit hogyan teszi teljessé, erőssé az ő szeretetszövetségüket, mik a jó házasság alaptörvényei, hogyan kell konfliktusokat megoldani, milyen a jó kommunikáció, mik a gyermekáldás elfogadásának és a gyermeknevelésnek a legfőbb alapelvei.

Esküvő előtt a jegyesek részesülnek a bűnbánat szentségében, hogy tiszta lélekkel fogadhassák a házasság szentségi kegyelmét.

 

Van-e költsége az egyházi házasságkötésnek?

Az egyházi házasságkötésnek megszabott díja van, amelyből a templom költségeit, valamint a sekrestyés, a kántor és a pap szolgálatát és útiköltségét fedezik. Rászorulók esetében lehet kérni ennek a díjnak a mérséklését, vagy elengedését.

 

Hol lehet megtartani az egyházi esküvőt? Milyen dokumentumok szükségesek hozzá?

A jegyesek szabadon választhatják meg azt a templomot, ahol a házasságukat meg szeretnék kötni. Természetesen nagyon jó az, ha tartoznak egy hívő közösséghez, és ott, a saját közösségük körében ünnepelhetik az életük egyik legszebb, legfontosabb napját. Ám kérhetik az esküvőt más templomban is. Ilyenkor, ha a kívánt templom se a vőlegénynek, se a menyasszonynak nem a lakóhely szerinti temploma, akkor valamelyiküknek a lakóhely szerinti plébániájáról kérniük kell egy elbocsátót az esküvőre.

Ezenkívül ki kell kérniük mindkettőjük friss keresztlevelét is. Ezekkel a dokumentumokkal tudnak a kívánt templomban jelentkezni a házasságkötésre.

 

Lehet-e ismerős atyát megkérni az esküvő megtartására?

Ha a jegyespár jól ismer egy atyát, és szeretné őt megkérni az esküvő megtartására, ezt nyugodtan megtehetik. Azonban ilyen esetben is az esküvő helyének plébánosa az, akinek a szükséges dokumentumokat át kell adni, aki megvizsgálja, hogy nincs-e bármifajta egyházi akadálya az esküvő megtartásának, engedélyezi az esküvőt, és az esküvő anyakönyvezését elvégzi.

Mi az egyházi temetés lényege?

Az egyház közössége osztozik a család gyászában és fájdalmában. Segíti a gyászolókat abban, hogy az örök élet hitének fényében lássák a szerettük földi életének végét, tudják elfogadni az ő halálát. Az egyház imádkozik az elhunytért, a Szentmisében felajánlja érte a legszentebb áldozatot: Krisztus keresztáldozatát. Megszenteli a koporsót (vagy az urnát) és a sírhelyet.

 

Mi a gyászmise lényege?

A legfontosabb, amit az egyház az elhunytért tehet az, ha a legszentebb áldozatot, a Szentmisét felajánlja érte. Ezért bátorítjuk a gyászoló családot arra, hogy a temetés kapcsán az elhunyt családtagért bemutatott gyászmisét is kérjék.

 

Van-e díja az egyházi temetésnek?

Az egyházi temetésnek megszabott díja van, amelyből a templom költségeit, valamint a sekrestyés, a kántor és a pap szolgálatát és útiköltségét fedezik. Rászorulók esetében lehet kérni ennek a díjnak a mérséklését, vagy elengedését.

 

Hol kell kérni az egyházi temetést?

Az egyházi temetést az elhunyt lakóhelye szerinti plébánián kell kérni.

 

Lehet-e ismerős atyát megkérni a temetés megtartására?

Ha a család jól ismer egy atyát, és szeretnék őt megkérni az elhunyt szerettük temetésére, ezt nyugodtan megtehetik. Azonban ilyenkor is az elhunyt lakóhelye szerinti plébános intézi a temetés megszervezését (például a kántort, a gyászmise időpontját), és ő anyakönyvezi a temetést.

Az egyház alapműködésének költségeit (a templomok, plébániák, közösségi házak fűtésének, világításának; a kántorok, sekrestyések, papok útiköltségének, fizetésének költségeit) nem az állam fizeti, hanem a hívek adományaiból fedezzük. A hívek adományai nélkül az egyházunk, a templomaink nem tudnának működni. Nem tudnák a papok eltemetni az elhunytakat, látogatni a betegeket, oktatni a gyerekeket, megtartani a Szentmiséket, megáldani az ifjú párok házasságait, nem tudnának működni az egyház által fenntartott közösségi házak, a gyerekek nyári táborai és még sorolhatnánk. A hívek adományaira nagy szükség van, és hálásak vagyunk azért, hogy a legtöbb hívő ember ennek tudatában van, és bőkezűen segíti az egyházat.

Az adományok több formában felajánlhatóak (a Szentmisék alatti perselyezéskor, az személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával, és az önkéntes egyházi hozzájárulás /régi nevén egyházi adó/) megfizetésével.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás mértéke évente körülbelül az éves jövedelem 0.5%-a. Természetesen akinek ez gondot jelent, kevesebbet is köszönettel elfogadunk. Ez a felajánlás, amint a nevében is benne van, önkéntes. A megfizetése nem feltétele annak, hogy valaki az egyház szolgálatait kérhesse (például keresztelést vagy temetést).

A legtöbb plébánián vannak közösségek, csoportok (pl. bibliaóra, imacsoport, házas közösség stb.). Aki szeretné elmélyíteni a hitét, szeretné a kereszténységét egy szerető emberi közösségben is megélni, azokat nagy szeretettel várják ezek a csoportok.
A legtöbb plébánia szervez zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat is. Ezek is kiváló alkalmak az elcsendesedésre, feltöltődésre.

Kiváló módja a hit elmélyítésének a különböző lelkiségi mozgalmak által szervezett hétvégéken, képzéseken való részvétel. Ilyenek például a cursillo (www.cursillo.hu), a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusai (www.szentandras.ujevangelizacio.hu), a Szentlélek szemináriumok, az imaiskolák stb.

A legtöbb plébánián működik karitász csoport. Ha valaki szeretne tenni a szenvedőkért, szegényekért, idősekért, akkor szívesen látják őt a karitász csoportban (www.karitasz.hu). Lehetőség nyílik a szegények iránti szeretet megélésére a Máltai Szeretetszolgálatban is (www.maltai.hu ).