Ülésezett a Magyar Katolikus Püpsöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) június 1-jén és 2-án megtartotta nyári rendes ülését.

A püspökök az ülés második napján a reggeli szentmise keretében emlékeztek meg a COVID-19 járványban elhunyt Snell György püspökről, valamint azokról a papokról, szerzetesekről és szerzetesnőkről, akiket a pandémia miatt veszítettünk el. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás volt, koncelebráltak a testület elnöke és tagjai. A püspökök kérik, hogy a hívek továbbra is imádkozzanak azért, hogy meghalt testvéreink eljussanak Isten színe látására, a hozzátartozók pedig megnyugvást találjanak az Ő szeretetében és elnyerjék a Szentlélek vigasztalását.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik egyházukat és híveiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük a híveket, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten a közös imádságot, amely a katolikus.hu honlapon megtalálható.
A püspöki konferencia téma iránti társadalmi érdeklődésre tekintettel a tegnapi napon nyilatkozatot adott ki, amelyben a leghatározottabban elítéli a gyermekbántalmazás minden formáját. A közlemény itt olvasható.
A Katolikus Pedagógiai Intézet elindította – összhangban a Konferencia korábbi döntésével – a katolikus fenntartású köznevelési és szakképző intézmények kétéves (2021-2022) gyermek- és ifjúságvédelmi rendszert fejlesztő projektjét. Az MKPK által támogatott projekt célja, hogy mentorált szakmai támogatással gyermek- és ifjúságvédelmi szempontú szervezetfejlesztés induljon el a katolikus köznevelési és szakképző intézményekben. Ennek keretében az intézmények kialakítják a helyi gyermek- és ifjúságvédelmi stratégiájukat és protokolljukat, valamint megtanulják a prevenció megtervezését, működtetését, a felmerülő problémák megoldási stratégiáinak kialakítását.
A 2020 szeptemberére tervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a koronavírusjárvány miatt kialakult helyzetben egy év halasztással 2021. szeptember 5. és 12. között kerül megrendezésre Budapesten. A kongresszus előkészületei folyamatosan zajlanak, újra elindult a regisztráció, mind az elsőáldozó gyermekeknek nyitott még a lehetőség a részvételre, de várják a jelentkezéseket többek között a Hungexpo területén megrendezésre kerülő programokra és a nyitó és záró szentmisékre is. Bővebb információ: https://www.iec2020.hu/hu
A sajtó képviselőinek is elérhető a regisztrációs felület a https://registration-iec2020.hu/press honlapon keresztül.
A Kongresszus szervezői ismét közös imára hívják a világot június 5-re, Úrnapja ünnepének szombatjára. A szentségimádáshoz és imalánchoz eddig több mint 1200 helyszínről csatlakoztak világszerte. Bővebb információ: Corpus Domini 2021
A Konferencia korábbi döntése értelmében az idei Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvénysorozat is az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hetében és annak keretében valósul meg. Szeptember 8-án és 9-én a látogatók teremtésvédelmi és cigánypasztorációs fakultációkon vehetnek részt a Hungexpo területén, valamint szeptember 11-én a NEK Családi napján a Margitszigeten találkozhatnak az intézmények és közösségek képviselőivel, továbbá ingyenes színpadi programok, gyerekprogramok, ifjúsági és felnőtt előadások várják a résztvevőket.
A testület megköszönte Főtisztelendő Lukács László piarista szerzetes több évtizedet felölelő, áldozatos szolgálatát, amelyet a Vigília című katolikus folyóirat élén végzett, egyben kinevezte Főtisztelendő Gájer Lászlót a folyóirat felelős kiadójává. A főszerkesztői feladatkört továbbra is Görföl Tibor tölti be.
A püspökök meghallgatták Ternyák Csaba egri érsek tájékoztatását az Eszterházy Károly Egyetem vezetésével kifejlesztett Komplex Pedagógiai Alapprogramról. A program legfőbb célkitűzése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A Komplex Alapprogram minden tanuló számára biztosítja a tanulási esélyek növelését, a komplex pedagógiai módszerek rendszerszemléletű együttesét magában foglaló személyiségfejlesztő tevékenységek által. A program épít a tanulók sokszínűségére, az egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására. Bővebb információ: komplexalapprogram.hu
Marton Zsolt családreferens püspök beszámolt az elmúlt időszak családpasztorációs történéseiről és tájékoztatta a testületet a közelgő, családokat érintő eseményekről, tervekről, többek között a Szent József év és az Amoris laetitia családév kapcsán az egyházmegyékben elindult változatos és kreatív kezdeményezésekről.
Ferenc pápa ez év elején jelentette be, hogy bevezeti a nagyszülők és idősek világnapját. Ez alkalomból 2021. július 25-én Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke és Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke mutat be szentmisét a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen.
Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) 2021. május 5-én rendezett webkonferenciát életvédelem és család témában. A találkozón többek között a pandémia hatását, az újrakezdésből fakadó megújulás lehetőségét járták körül, különös tekintettel a családi kommunióban rejlő erőre. „A családokban megélt szeretet maradandó erő az Egyház élete számára” (AL 86).
A Konferencia döntésének értelmében Varga Lajos váci segédpüspök felterjesztése nyomán a testület Pro Cultura Christiana-díjat adományoz Rácz Gábor zománcművésznek.
Rácz Gábor kortárs egyházművész, legjellemzőbb művei a keresztény szakrális terekbe készült zománcművek (korpusz, pasztofórium, oltárkép), munkássága kiterjed Erdélyre és Ausztriára, valamint Hollandiában is megtalálható alkotása. Szabadfoglalkozású iparművészként fő profilja a zománcművészet és a liturgikus terek rendezése.
A püspökök testülete ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egyházi 1 százalékával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait támogatták.
Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek, valamint a szolgálattevőinknek a járvány idején tanúsított áldozatos szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívül helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel és a jövőbe vetett bizalommal figyeljünk továbbra is egymásra.
Budapest, 2021. június 3.