Grősz József

Grősz  József 1887. december 9-én született a Moson megyei Féltoronyban. Középiskolái befejezése után a Pázmáneumon végezte a teológiát. 1911-ben szentelték pappá. Előbb Farádon, majd Oroszváron volt káplán, 1913-ban Győrben püspöki levéltáros és jegyző, majd püspöki szertartó lett. 1921-ben Fetser Antal püspök titkárává nevezte ki. 1928-ban XI. Piusz pápa orthosiai címzetes püspökké és győri segédpüspökké nevezte ki, felszentelésére 1929. február 24-én került sor.
1936. január 10-től a szombathelyi egyházmegye apostoli kormányzója Mikes János lemondását követően. 1939. július 10-én megbízták a megyéspüspöki feladatok ellátásával.
Püspöki teendői között az elsők között szerepelt a szentségimádási rend szabályozása. Ennek köszönhetően az egyházmegyében az év minden napján tartottak valahol szentségimádást.
1936-ban a budapesti Jó Pásztor zárda apácái alapítottak rendházat Ikerváron,
1937-ban a szervita nővérek kaptak engedélyt a kőszegi letelepedésre. A Segítő
Szűz Leányai, azaz a szalézi nővérek, első magyarországi rendházukat 1937-ben Oladon alapították, a Jézus Szíve Népleányai 1942-ben, a Szentlélek Szolgálói 1943-ban telepedtek le Kőszegen.A ferencesek 1942-ben Zalaegerszegen hoztak létre rendházat.

Szorgalmazta a népmissziók tartását.
A szombathelyi egyházmegyében az országos ünnepségsorozathoz kapcsolódva 1937 őszén egyházmegyei eucharisztikus kongresszust
tartottak és 1938. június 4–5-én Szent István ünnepével egybekötve sor került a szombathelyi Szent Quirinus templom felszentelése is.

A másik terület, amelyet különösen szívén viselt, az oktatás volt, mind a katolikus iskolákban, mind pedig a leendőpapok képzése. E tevékenységeket is a tőle megszokott gondossággal, precízséggel irányította, részleteztea tanterveket, tanmeneteket, szorgalmazta a
nyolcosztályos népiskolák bevezetését. Jelentős hangsúlyt fektetett az agrárifjúság felkarolására, KALOT és Kalász vezetőképző tanfolyamok rendezésével, valamint a KALOT népfőiskola megnyitásával, s a vasutazás káros hatásaitól kívánta megóvni a fiatalságot a Katolikus Diákotthon Mozgalom szorgalmazásával. A papnak készülőket az Opus Vocationis
meghonosításával segítette. Megvalósította elődje kezdeményezését, megnyitotta a kisszemináriumot és megnagyobbította a nagyszemináriumot.

1961. október 3-án Kalocsán halt meg.